Uutisia

 • Wikimploi-tiimi tapasi 24.10.2014 Pariisin kaupungin talouskehitysjohtajan (Director of Economic Development at Ville de Paris, Directrice du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur, Ville de Paris). Keskustelussa todettiin, että Wikimploi vastaa hyvin Pariisin tyhjien toimitilojen käyttöönottoon ja organisoimaan työtä uudella kilpailukykyisellä tavalla. Kaupunki selvittää tapoja ja kumpppaneita toteuttamaan Wikimploi Paris -pilottihanketta.
 • Wikimploi-tiimi tapasi 24.10.2014 Pariisissa ANRT:n (l’Association nationale de la recherche et de la technologie) Euroopan toimintojen johtajan ja innovaatioiden talouden johtajan (chef du service Europe, directeur des questions d’économie de l’innovation). ANRT:n intresseissä on löytää kumppaneita Wikimploi-mekanismille omista yhteistyöyrityksistä ja kaupungeista.
 • Wikimploi-tiimi tapasi 21.10.2014 Pariisissa Urban Morphology Instituten perustajan ja työryhmäänsä. Laajan ja perustavan keskustelun aikana käsiteltiin tulevaisuuden kaupungin muotoja niin kaupunkisuunittelun, talouden, työn ja asumisen osilta. Wikimploi-mekanismin kannalta Urban Morphology Institute on ensiarvoinen kansainvälisen kokemuksensa vuoksi. Wikimploi voi puolestaan edistää instituutin hankkeita dynaamisella ja skaalautuvalla työllistämismekanismilla.
 • Wikimploi-tiimi tapasi 14.10.2014 Paris-Est-Marne-la-Vallée -yliopiston kaupunkihistorian professorin (Histoire urbaine de la France contemporaine). Hänen kanssaan keskusteltiin Pariisin ulkopuolella tehdyn ns. Villes Nouvelles -hankkeen onnistumisesta. Ne onnistuivat monellakin tavalla mm. asuttamaan miljoonia asukkaita, niihin rakennettiin viihtyisiä pikkukaupunkeja, ja jopa Euro Disney. Ongelmana oli kuitenkin uusissa kaupungeissa tehtävä työ: kaupunkien parustana ei ollut omaa elinkeinoprofiilia, paikallistuotantoa eikä luonnollista asemaa alueellisessa työnjaossa. Uusista kaupungeista on jatkuva liikennevirta Pariisiin, minkä vuoksi seuraava suurhanke on uudistaa joukkoliikennettä 27 miljardilla eurolla (Grand  Paris -hanke, joka pääosin sujuvoittaa liikennettä esikaupunkeihin, mutta ei korjaa väärin sijoittuneita toimintoja kuten asumista, työtä ja elinkeinoja. Société du Grand Paris). Kaupunkien perustana on lopulta oltava elinkeinot, kauppa ja työ. Wikimploi tarjoaa kaupungeille mekanismin, jolla työ, elinkeinot ja kaupungin rakenne saadaan sulautumaan toisiinsa sujuvasti.
 • Wikimploi-tiimi oli Pariisissa lokakuun 2014 neuvottelemassa Paris pour l’Emploi -messuilla ja Faire de l’innovation un levier pour l’emploi -kokouksessa: ………. http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/paris-pour-l-emploi-octobre…
  http://www.coe.gouv.fr/spip.php?page=press_detail&id_article=1194
 • Yli 4 000 saa kohta potkut, 3T 16.8.2013. Yli 4 000 insinöörialojen työntekijää on saamassa lähiaikoina potkut kesän yt-neuvotteluiden jäljiltä. Lisää väenvähennyksiä odotetaan syksylle. Uhkaavimmalta tilanne näyttää kone- ja metalliteollisuuden alihankkijayrityksissä. Wikimploi: Wikimploi on mitä parhain malli aktivoida pian vapautuvat insinöörit. He voivat liittoutua ICT-alan, logistiikan, teollisen valmistuksen ja tutkimuksen aloilla siten, että visioidaan ja toteutetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Wikimploi tarjoaa yhteisen platformin asiantuntijatyöhön, kansainväliseen valmistukseen ja kauppaan, ja kotimaiseen työllisyyteen. Kun vapautuva insinööritaito ja -innostus tarttuu Grand Projects -hankkeisiin, saadaan aikaan merkittäviä kansainvälisiä avauksia.
 • Paltamon mallista Suomen malliin, Taloussanomat 25.7.2013. Paltamon malli tarjoaa esimerkin koko Suomelle. Työttömyys pitäisi lopettaa valtion täystyöllisyysohjelmalla. Ensiarvoisen tärkeää on nuorisotyöttömyyden lopettaminen. (…) Paltamon mallista pitäisi tehdä Suomen malli. Wikimploi: Paltamon malli ja Wikimploi-malli ovat monelta osin sukulaisia: ne ovat radikaaleja, ne suoraviivaistavat hallintomenettelyjä ja molemmat ovat konkreettisia. Siinä missä Paltamon malli on paikallinen ja rajattu, on Wikimploi globaalisti verkottunut paikalinen ammattiyhteisö ja paikkakunnan innovaation ja organisoinnin keskus. Paltamon malli on sovellettavissa dynaamisesti eri paikkakunnille ja eri painoituksin. Kun yhdisteään Paltamo ja Wikimploi, saadaan mitä vientikelpoisin malli maailmalle. Toimittaja Paavo Teittisen artikkeli Taloussanomissa on journalistisesti parasta analyyseineen, lähdelinkkeineen ja johtopäätöksineen.
 • Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja G20-maiden kokous (Pietari, Moskova): ILO:n pääsihteeri Guy Ryder:Me olemme ottaneet takapakkia. On aika hälyttävää huomata, ettei työttömyys ole laskenut, vaan itse asiassa noussut.” Ryderin mukaan G20-maiden olisi toimittava heti työttömyyden alentamiseksi. Nykyisen politiikan jatkaminen johtaa ILO:n arvioiden mukaan tilanteen pahenemiseen (ks. CNBC-haastattelu). Suomesta kokouksessa mukana oli Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn: ”EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä sitoutuneet toteuttamaan kasvua ja työllisyyttä tukevia uudistuksia seuraavien 12 kuukauden aikana, mitä on nyt vietävä eteenpäin päättäväisesti.Wikimploi: Wikimploi-malli on globaalisti dynaaminen ja skaalautuva eri kulttuurialueille. Jos G20 maiden 93 miljoonasta työttömästä 10 % liittyy Wikimploi-yhteisöön, on meillä 9,3 miljoonaa ammattilaista verkottuneena tasaisesti maapallon joka kolkkaan. Nämä ammattilaiset voivat ryhtyä mihin tahansa visiointi-, suunnittelu- ja organisointityöhön niin yrittäjinä kuin yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamiseksi. Koska kaikki Wikimploin edellyttämät resurssit ovat jo olemassa, kuten tyhjät toimitilat, ihmiset ja työ, on verkosto toiminnassa muutamassa kuukaudessa.
 • Nuorisotakuu ei kuulosta ihan terveeltä, Aamulehti 16.7.2013: Taloustieteen professori Bengt Holmström korostaa nuorten omaa vastuuta työ- ja harjoittelupaikan hakemisessa. Nuorisotakuussa hän ei omavastuuta näe: ”En ole aivan ihastunut siihen. Jos sinulle taataan työpaikka, niin ethän sinä mene sinne innostuneesti.” Wikimploi: Wikimploi-mallissa nuoret saavat toimia erilaisten ammattilaisten ja projektien parissa, minkä aikana he pääsevät etenemään työssä ja vastuussa. Näin nuorille kehittyy realistinen ymmärrys työn vaativuudesta ja oman panoksen merkityksestä. Nuori saa Wikimploissa nopeasti käsityksen työssä tarvittavasta koulutuksesta, kielitaidosta ja ammatillisesta laadusta.
 • Nuorisotakuu vaarassa vesittyä, HS 16.7.2013: ”Nuorisotakuu vaarassa vesittyä heikon työllistymisen takia  Kansainväliset ja kotimaiset esimerkit osoittavat, että nuorisotakuu ei juuri vaikuta työllisyyteen.” Valtionvarainministeriön finanssisihteeri Mauri Kotamäki: ”Aktivointi siirtää monesti työttömän toisen toimenpiteen piiriin. Työtön siirtyy pois työttömyysasteesta, mutta hänen asemansa ei parane.” Wikimploi: Wikimploi-mallissa nuoret tulevat mukaan aikuisten ammattilaisten joukkoon tekemään kisällintyötä ja saamaan vastuuta. Työpaja-mallista poiketen Wikimploissa on satoja ja jopa tuhansia ammattilaisia eri aloilta useassa maassa, joiden kanssa verkottuneena nuori löytää paikkansa työelämässä. Wikimploi ei myöskään ole sosiaalitointa, työllä leikkimistä ja puuhastelua eikä ”nuorten päiväkoti”, vaan normaalia vaativaa työtä ja yrittäjyyttä, vieläpä radikaalien ja mullistavien mallien mukaan.
 • Työministeri Lauri Ihalainen 12.7.2013: ”Yhdenkin nuoren työllistäminen on yhteiskunnallinen teko.” Wikimploi: Wikimploi näkee nuorten työllistämisessä yhteiskuntavaikutuksia vasta kun 25000 nuorta on saanut mielekästä työtä, työyhteisön, ohjausta ja vastuuta työnteosta. Samalla Wikimploin kautta tekee työtä ainakin 100000 nykyistä työtöntä. Vasta tämä on yhteiskunnallinen teko. Koska Wikimploi on systeeminen malli, siinä yhdistetään kaikki tarpeellinen, jotta työllistyminen onnistuu. Mikään yksittäinen keino ei yksin riitä, on toimittava suunnitelmallisesti ja laajalla rintamalla yhdistäen työ, työttömät, tyhjät tilat ja asiakkuus.
 • Nykyinen työllisyspolitiikka ei sovellu Y-sukupolvelle, Wikimploi  EurActiven haastattelussa. Wikimploi-malli integroi nuoret mukaan ammattilaisten ja seniorien kanssa visioimaan ja toteuttamaan uutta työntekemisen mallia, uusia palveluita ja teknologioita. Nuoret on Wikimploi-mallin esimerkissä ”Case Hämenlinna” valtuutettu ja vastuutettu vaativiin tehtäviin hyvässä ohjauksessa. Näin nuoria arvostetaan ja he pääsevät itse luomaan asemaansa työmarkkinoilla.
 • Nuorisotyöttömyys on EU:lle vakava paikka 25.6.2013. Yksi EU:n kohtalonkysymyksistä, jota kriisitunnelmissa tapaava EU:n huippukokouskaan ei voi väistää, on koko unionin aluetta pahoin vaivaava nuorisotyöttömyys. Etelä-Euroopan nuorisotyöttömyyden huimat yli 50 prosentin luvut ovat tutkijoiden mukaan laskentatavasta johtuva harha. Silti unionin nuorten vaikea työtilanne on yksi talouskriisin pahimmista vaikutuksista. Sen tietää myös EU:n tämänviikkoinen huippukokous. Saksassa nuorten työllistymisen tukijalka on oppisopimuskoulutus. Saksan perinteisestä oppisopimusjärjestelmästäkö siis ratkaisu koko EU:lle? Wikimploi: Oppisopimusmalli on yleensä reitti potentiaalisille pudokkaille, muuthan hakeutuvat opiskelemaan ja pääsevät töihin omin avuin. Näin erillinen oppisopimusmalli ei toimi, sillä yrittäjät kokevat sen taakkana ja nuoret pakkona. Wikimploi tarjoaa nuorille mallin, jossa he voivat liittyä Wikimploissa työskentelevien ammattilaisten projekteihin. Nuoret saavat parhaan ja ajantasaisimman opin ja vastuuta kehittää itseään. Wikimploi integroi ja yhdistää nuoret työhön ja yhteistoimintaan.
 • Suomen maabrändi ei näy missään 17.6.2013.
  Maabrändivaltuuskunnan mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat. Suomi on parhaimmillaan nimenomaan isojen, mahdottomilta tuntuvien ongelmien ratkomisessa. Nyt kuitenkin tutkijat kritisoivat: maabrändityö jäi kesken. Lataa Maabrändi-raportti. Wikimploi: Wikimploi on malli, jossa sekä ratkaistaan giganttiset ongelmat ja organisoidaan ongelmien korjaaminen. Wikimploille sopivat esim. maabrändin tehtävistä seuraavat: 1) Ratkaista globaali ongelma ja tehkää siitä hyvää liiketoimintaa, 2) Missiojohtaminen, 3) Uuden koulun strukturointi ja organisointi, 4) Suomen wikidemokratian läpivienti. Wikimploissa kaikki maabrändin tavoitteet toteutetaan nopeammin ja laajemmin kuin yhden maan etua ajatellen. Wikimploin Grand Projects voi helposti mobilisoida globaalisti satoja tuhansia ammattilaisia brändityöryhmän tavoitteiden ylittämiseen.
 • EU:lla ei ole mitään suunnitelmaa työttömyyden hoitamiseksi, ”Let’s be honest, there is no quick fix, there is no grand plan”, said Werner Hoyer, head the European Investment Bank. Wikimploi: Tässä Wikimploi astuu peliin: Wikimploi on visio, suunnitelma ja rakennelma, joka voidaan toteuttaa nopeasti työllistämään miljoonia ihmisiä.
 • Euroopan unionin työministerit Berliiniin heinäkuussa, 3.7.2013. Euroopan unioni suunnittelee valtavaa ohjelmaa nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi. Joka neljäs alle 25-vuotias on työtön Euroopassa, ja joissain maissa nuorisotyöttömyys on jo 60 prosenttia. Ohjelma esiteltiin tänään Pariisissa. ”New Deal for Europe” -ohjelman tarkoitus on helpottaa nuorten työllistymistä. Ohjelma muun muassa rahoittaa kielikursseja ja lentoja työnhakijoille. Wikimploi: Wikimploi tarjoaa kokonaismallin, jossa nuoret, seniorit ja ammattilaiset parhaassa iässä voivat toimia yhdessä. Kun New Deal ammentaa oppeja 1930-luvun lamasta, Wikimploi saa vauhtia Bauhaus-koulusta ja Woodstockista.
 • MTV3 22.2.2013: ”Suomen tavoite: 200 000 työpaikkaa 2019 mennessä”. Suomi tarvitsee 200 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa vuoteen 2019 mennessä, jotta hyvinvointia edellyttävä bruttokansantuotteen selkeä kasvu saadaan aikaan. Jaakko Kiander vastaa Uudessa Suomessa: ”Investointilaskelmat ovat aika paljon huuhaata. Lopuksi ratkaisu tehdään sillä perusteella, miltä juttu tuntuu.”  Wikimploi: Wikimploi on työministeri Lauri Ihalaisen kanssa samaa mieltä, kun hän sanoo, että ”yhteiskunta ei voi taikoa työpaikkoja tyhjästä, mutta se voi rakentaa edellytykset niiden syntymiselle.” Wikimploi on kehys, jonka sisällä jokainen voi aloittaa oman työn tekemisen heti. Samalla jokainen on yhteisön jäsen paikallisesti, ja osallinen laajassa globaalissa verkostossa. Näin Wikimploi on tehokas suoran toiminnan työllistämismalli.
 • Talouselämä 1.2.2013: Nokialta pois potkituille haetaan 20 miljoonaa euroa – kohteena 3237 henkeä”. Suomi hakee toistamiseen EU:n Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta 19,7 milj. € Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin.” Työministeri Lauri Ihalainen: ”Tukea haetaan, jotta Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotuille voidaan tarjota mahdollisimman laaja tuki uudelleentyöllistymiseen. Wikimploi: Wikimploin kannalta tämä on hyvä uutinen. Nyt voidaan kokeilla erilaisia työllistämisinnovaatioita, muitakin Wikimploin ohessa. ”Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille. Näitä toimia ovat mm. erilaiset valmentavat toimenpiteet, koulutustoimenpiteet, palkkatuki ja yrittäjyyden edistämistoimet”. Wikimploi-malli yhdistää kaikki em. toimet tehokkaammin kuin mikään muu malli. Niiden lisäksi Wikimploi on paikallinen yhteisö ja globaali verkosto.
 • Savon Sanomat 13.1.2013: pääministeri Jyrki KatainenTakaisin perusasioihin. ”Mitä päättäväisempiä uudistuksia hallitus ja työmarkkinajärjestöt kykenevät tekemään työn määrän lisäämiseksi, sitä pienempi on paine menojen leikkaamiseksi ja verojen korottamiseksi. Kilpailukykyinen talous puolestaan tarkoittaa lisää työpaikkoja. Ja työpaikkoja tarvitaan: jopa 180 000 työhaluista ja -kykyistä suomalaista on vailla työtä. Tämä on yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta kestämätön tilanne. Wikimploi: Wikimploi on työllistämistä myötäotteella. Kun Suomen 1 miljoonasta tyhjillään olevasta toimistotilasta 10 % täytetään kymmenillä tuhansilla halukkailla vapailla työntekijöillä, syntyy enemmän liiketoimintaa, verkostoja, innovaatioita, patentteja, formaatteja, mentorointia ja kisälliharjoittelua kuin perinteisillä työllistämiskeinoilla. Wikimploi on työllistämisinnovaatio, joka on syntynyt Design-pääkaupunkivuonna 2012 ja sitä on kehitetty Helsingin yliopistossa syksyllä 2012.
 • Talouselämä 11.1.2013: Ministeri Jan Vapaavuori: ”Systeemiä pitää ravisuttaa”. ”Julkisuudessa päähuomion on saanut valtion talouden tasapainottaminen, mutta minä peräänkuulutan tässä kehysriihessä kasvua. Olemme menettäneet paljon työpaikkoja ja menetämme vielä paljon lisää. Nyt on kysyntää systeemiä ravisuttaville uudistuksille, jotta saamme tämän näivettymisen kierteen käännettyä”, Vapaavuori sanooWikimploi: Wikimploi-malli on systeemiä ravisuttava, sillä siinä toimitaan down-top -järjestyksessä, eli työn tarpeessa olevalta kysytään, mitä työtä hän haluaa tehdä ja millaiset olosuhteet ovat sille parhaita. Wikimploi tarjoaa yrittäjyydelle ja yhteistoiminnalle kehyksen, jossa jokainen voi rakentaa toimivan verkoston parhaan työtuloksen saavuttamiseksi. Samalla jokainen voi osallistua kumppanin liiketoiminnan tukemiseen tuomalla oman osaamisensa mukaan. Ravisuttavaa on myös se, että työvoimaviranomaisen ei tarvitse tehdä juuri mitään, kun kymmenet tuhannet työttömät työnhakijat siirtyvät työpisteilleen heti osoitteen ja kulkukortin saatuaan. Niiden jakaminen on työvoimaviranomaiselle mieluinen tehtävä.
 • YLE Uutiset 7.1.2013: Entistä harvempi löytää työtä perinteisen työvoimatoimiston kautta. Tilastojen mukaan työvoimatoimiston avulla työllistyi viime vuonna vähemmän kuin joka neljäs työnhakija. Wikimploi: Wikimploi-mallissa ihminen työllistää itsensä aloittamalla työnteon heti. Erona yksin kotona työskentelemiseen Wikimploi tarjoaa laajan fyysisen yhteisön, eli ns. työpaikan ihmisineen, ja globaalin verkoston kaikin modernein kommunikaatioyhteyksin. Wikimploi on myös moniammatillinen ja -kulttuurinen yhteisö, kuten parhaimmat yhtiöt Suomessa ja maailmalla.
 • Kaleva 22.11.2012, Alakerta: Juhani Risku: ”Maailman megatrendit tarvitsevat nokialaisia”. Vanha työ jättää Suomen ja uusi työ saapuu sen tilalle. Vanhaa työtä ovat tulokseltaan haitallinen ja epämääräinen työ, nollatyö ja työ, jonka sisään ei ole hinnoiteltu siitä aiheutuvia haittoja. Uutta työtä puolestaan ovat mm. paikallisen talouden suunnittelu ja järjestely, globaali auttamistyö, nollatyön muuttaminen mielekkääksi ja taide. Suurin osa uuden työn järjestelystä edellyttää logistista, informaatioteknologista ja luovaa taitoa. Juuri näitä ominaisuuksia on nokialaisilla. Artikkeli PDF-muodossa (74kB) ja alla JPG-muodossa (1,4 MB).
 • Juhani Risku:
 • 3T-lehti 30.11.2012:Ict-klusteri 2015 -työryhmä on kerännyt noin 115 ideaa Nokiasta, Nokia Siemensistä sekä alihankkijoilta työttömiksi jäävien tuhansien ihmisten työllistämiseksi. Työryhmää on arvosteltu liiasta Nokia-lähtöisyydestä ja yritysten suosimisesta. Wikimploi: Huomattakoon, että Nokian puhelinpuolen nykyisistä noin 50000:sta työntekijästä yksikään ei ole yrittäjä. Nokian Bridge-ohjelma on tuottanut noin 250 uutta yritystä, joihin on sijoittunut 300-500 henkilöä. Loput noin 5000:sta irtisanotusta hakee muuntokoulutusta, koettaa aktivoitua kotona ja suurimmasta osasta tulee lopulta pitkäaikaistyötön. Wikimploi-mallissa kaikki pääsevät työskentelemään heti ilman pakkoa perustaa oma yritys. Kun ammattilaiset kohtaavat päivittäin yhteisissä toimitiloissa, he ryhtyvät itsorganisoidusti yhteistyöhön ja kehittävät elinkelpoista yritystoimintaa. Wikimploi-mallissa kukin ammattilainen voi keskittyä omaan vahvuusalaansa, koska samasta työtilasta löytyy myös yritysrutiinien pyörittäjä. Näin kymmenet asiantuntijatason visionäärit ja teknologit tekevät uutta kehitystyötä ja yksi kirjanpidon ja paperityön ammattilainen pyörittää yrityksen pakolliset rutiinit. Wikimploissa huippuammattilaista ei rasiteta tuntikausia asioilla, jotka eivät kuulu innovointiin ja tuotekehitykseen (ks. Sihteeri professorin palkalla?).
 • Taloussanomat 28.11.2012: Täältäkö Suomeen uusia nokioita? Pääministeri Jyrki Katainen: Arktisen teknologian osaaminen tuo Suomelle ainakin kolmenlaisia mahdollisuuksia, joihin pitäisi keskittyä enemmän. Yksi vaikea kynnys on ollut se, että pohjoiset projektit ovat suuren mittaluokan hankkeita – Suomesta ei ole aina löytynyt niihin riittävän suurta kokoluokkaa, kuten Snövit-kaasukenttää rakennettaessa voitiin todeta. Kun naapurissa kaivetaan lapiolla, ei kannata tarjota lusikalla. Toinen tärkeä asia on se, että arktinen pitää nähdä koko Suomen asiana – se tarjoaa mahdollisuuksia koko Suomelle, ei vain pohjoiselle. Se on tärkeää Lapille, mutta ei vain Lapille. Wikimploi: Wikimploi-mallissa arktisen alueen teknologia- ja elinkeinohankkeet voidaan organisoida Wikimploi-yhteisössä, koska se kokoaa entiset nokialaiset, uudet vastavalmistuneet ja yritykset, joilla on tarjota ratkaisuja, tuotteita ja palveluita arktisiin olosuhteisiin. Wikimploi on asiantuntija- ja yritysverkostona suuri, monipuolinen ja tasaisesti eri puolille maata jakautunut, joten se voi tarjota arktisten hankkeiden kokonaisorganisoinnin visiosta strategiaan, suunnittelusta teknologisiin ja logistisiin toimiin saakka. Oulun, Rovaniemen, Sodankylän, Enontekiön ja Inarin Wikimploi-keskukset voidaan mobilisoida laajemmin johtamaan ja järjestelemään koko Pohjoiskalotin hankkeita. Suomen kannalta hallituksen olisi kiireellisesti pystytettävä laaja ja asiantunteva organisaatio, joka pystyy nopeasti tarttumaan arktisiin hankkeisiin. Arktinen alue ja karttoja: Arktinen alue, The Arctic, Suomen lähialue.  Arktisia hankkeita ja yhteisöjä: The Arctic Governance Project, Russia 2020, Nordic Council of Ministers, New Arctic Contaminants Project, Polar Foundation, PPS Arctic, ArcticNet, Arctic Office.
 • VATT Juhana Vartiainen, MTV3 Huomenta Suomi, 26.11.2012:
  …………………………………………………………………………………..Palkkojen nollakorotus ainoa järkevä vaihtoehto”. Alla ote Jukka Maunon haastattelusta. JMauno: Mitä on ne keskeiset asiat mihin valtioneuvoston ja hallituksen pitäisi nyt sit keskittyä helmikuussa kun heillä on tää tarkastustilaisuus (hallituksen strategian tarkastelu)? JVartiainen: Työssäkäynnin lisääminen. JM: Mites se niinku onnistuu? JV: No niillä kaikilla sellaisilla keinoilla, joilla tehdään työnteko kannattavaksi, kiinnostavaksi ja haluttavaksi. JM: Joo mut et kuka maksaa sit sen palkan? JV: Kyllä sitä palkanmaksua ja työpaikkoja sitten löytyy , kun on siihen halukkaita ihmisiä. Suomessa on paljon toimialoja, joilla on jatkuvasti vaikea rekrytoida. JM: Joo mut mä pyydän anteeksi, mutta joskus tuo kuulostaa siltä että te olisitte keksimässä ikiliikkujaa. JV: Talous on siinä mielessä ikiliikkuja, että kun työvoima kasvaa, niin markkinatalous tuottaa kyllä myös niitä työpaikkoja. Muutenhan isoissa talouksissa olisi suurempi työttömyys. Ja eihän näin voi olla. Wikimploi: Wikimploi-mallissa työteko aloitetaan ensin, palkka ja rekrytointi seuraavat myöhemmin. Mallissa työ on myös haluttavampaa ja kiinnostavampaa juuri tavoiteltavan työn abstraktiomuutoksen ja työn uuden rakenteen ja sisällön vuoksi. Wikimploissa työskentelevät ovat parhammistoa rekrytoitavaksi hyviin yrityksiin.
 • Marras-joulukuu 2012: Wikimploi-yhteisö etsii pilottihankkeeseen kiinnostunutta kaupunkia (esim. Espoo, Tampere, Helsinki, Oulu, Salo). Hankkeeseen tarvitaan myös eri alan ammattilaisia mallin kehitykseen. Mukaan tarvitaan mm. ICT-alan, logistiikan ja tuotantotalouden insinöörejä, humanistisen, luonnontieteellisen ja yleisemmin teknologian alan ammattilaisia.
 • Syys-joulukuu 2012: Wikimploi-mallia kehitetään ja kansainvälistetään parhaillaan Helsingin yliopiston opiskelijaprojektissa.
 • Elokuu 2012: Wikimploi-malli sai ensimmäiset webbisivut ja niistä tiedotettiin suomalaisille viranomaisille, ammattijärjestöille, ylioppilaskunnille ja työn tutkijoille, yhteensä noin sadalle henkilölle. Neljä henkilöä vastasi saaneensa viestin, kaksi oli kiinnostunut kuulemaan jatkosta.

Wikimploi-mallin tarve lisääntyy viikottain:

Paltamon mallista Suomen malliin