Työura ja eläkeikä

Wikimploi-mallissa työuraa ja eläkeikää voidaan pidentää myötäotteella. Wikimploi-ilmapiirin ollessa aktiivinen, eteenpäin suuntautunut ja avoin ideoille ja tuelle, on kaikenikäisten ja eri taustaisten helppoa löytää tehtävää yhteisössä.

Työura Wikimploi-mallissa

Työuran alkuvaiheessa Wikimploi kutsuu opiskeluvaiheen nuoret harjoittelemaan kokeneiden ammattilaisten opastuksessa kunkin erikoisalan käytäntöjä ja toimintatapoja. Nuoret pystyvät näin saamaan käsityksen tulevasta työympäristöstään. Kaiken lisäksi heillä on vielä aikaa saada oppilaitoksessaan tarkennettua opetusta kokemansa harjoittelun tueksi.

Vastavalmistunut nuori puolestaan pääsee Wikimploissa turvallisesti työmarkkinoille, sillä seniorit ja globaali verkosto kanavoivat nuorelle useita vaihtoehtoja työuran suuntaamiseksi. Jokaista nuorta ammattilaista kohden verkosto tarjoaa monta reittiä työnteon ytimeen. Samalla nuori tuo uusia näkökulmia tulevaisuuden ratkaisuihin, joita yhteisö voi yhdessä kehittää edelleen.

Kun työuran alkuvaihe edellyttää perhe- ja terveyspalveluiden järjestämistä, voidaan Wikimplace-tiloihin järjestää lasten päivähoito, iltapäivätoimintaa, terveyspalvelut ja muita kunnallisia palveluita, koska silloin palvelut sijaitsevat lähellä tarvitsijoita.

Työuran keskivaiheilla Wikimploi tarjoaa työtä tarvitseville aktiiviympäristön ja saumattoman työnteon jatkamisen sen päätyttyä edellisessä paikassa. Kansainvälisessä Wikimploi-verkostossa kuka tahansa vanhassakin työpaikassa oleva voi löytää uuden suunnan ja työnteon tavan uusin yhteyksin, innovaatioin ja koulutuksin. Näin toimivat yritykset ja sen työntekijät voivat kehittää toimintatapojaan Wikimploin menetelmin.

Kun työuran keskivaihe edellyttää välivuotta, pehmeää laskua työmarkkinoille tai uranvaihtoa, on Wikimploi dynaaminen malli näiden järjestelyihin.

Eläkeikä Wikimploi-mallissa

Kun työ on mielekästä ja työn tulokset ovat merkityksellisiä, jokainen voi hyvin mielin jatkaa eri muodoissa työtään Wikimploissa, olipa työntekijä sitten seniori tai vasta eläkkeelle siirtynyt.

Seniori, jolla on hyvä työ ja innostus kehittää työtä edelleen, voi toimia Wikimploin ja nykyisen työpaikkansa hankkeissa. Tällöin kokeneen henkilön ja Wikimploin verkosto saadaan vauhdittamaan yhteistyöyrityksen ja sen henkilökunnan liiketoimia. Seniori tuskin malttaa siirtyä eläkkeelle, kun hän näkee kokemuksensa olevan tarpeellista innostavassa yhteisössä ja kehitystyön tulokset näkyvät konkreettisesti.

Eläkkeellä olevat kokeneet henkilöt pystyvät suhtautumaan työhön strategisesti ja kokonaisvaltaisesti. Wikimploi-mallissa eläkeläisillä on sama asema kuin puuseppämestarilla kisällilleen: hän saa vapaasti ohjata ja opastaa nuorempia, kertoa ilman varauksia asioita, joita oppilaitoksissa ei kuule eikä osata. Eläkeläisellä ei ole enää sellaisia sidonnaisuuksia työelämän taustoihin, jotka estäisivät myötäotteisen auttamisen.

Wikimploi saattaa olla monen eläkeläisen todellinen kanava kokemuksensa siirtämiseen seuraaville sukupolville. Tätä kautta voidaan edistää yritysten sukupolvenvaihdosta, työntekijöiden mentorointia ja hiljaisen tiedon välittämistä.