Talouskasvu ja Wikimploi

Työ luo taloudellista vaurautta ja kasvua. Joskus työ tuottaa välittömästi taloudellista etua, eli työn tulos voidaan myydä nopeasti ostajalle. Näin tapahtuu esimerkiksi suutarin käteiskaupassa. Kun kengän korko liimataan kiinni, voi 30 euron veloituksesta jäädä 30% kate, eli tuottoa 10 euroa 20 minuutissa, siis 30 euron voitto tunnissa (jos rikkinäisiä korkoja riittäisi). Valtaosa työn tekijöistä (myös työntekijöistä) antaa työn omistajalle (vanh. työnantaja) lainaa kuukauden loppuun aina palkanmaksuun saakka. Työn tekijä antaa luottoa työn omistajalle, yleensä syystäkin. Lainan ja luoton korko on laskettu palkan sisään.

Suuri osa modernista työstä ei tuota pitkälläkään aikavälillä tuottoa. Valtaosa hallinnon, koulutuksen, suunnittelun ja ylläpidon (mm. terveydenhoito, rakentaminen, huolto) työn tuloksesta valmistuu jopa vuosia myöhemmin ennenkuin sen eteen tehdyt ponnistelut tuottavat. Opettajan oppilas ei ole vielä saanut ylioppilaslakkiaan, arkkitehdin suunnittelemaa taloa ei ole saatu edes aloitetuksi, eikä terveydenhoitajan potilas tahdo parantua millään. Silti niistä on maksettu palkkaa ennakkona työn tekijöille. Näin työn omistaja on ottanut suuren riskin ja luottanut työn sisältön, laatuun, tulevaan tuotto-odotukseen, ja maksanut ennakkoa.

Wikimploi on investointi uudelle työlle ja tulevaisuuden työn uusille tuloksille. Suuri osa Wikimploissa tehdystä työstä on visiointia, suunnittelua, valmistelua, rakentamista ja ennakointia. Wikimploissa tehdään viidenlaista työtä:

  • omaa yritystoimintaa (pienyritys, start-up) eli ns. bisnestä
  • osallistumista toisen yrittäjätoimintaan työn tekijänä ja palkan saajana
  • yhteistä filantrooppista ja altruistista työtä yhteisen hyvän puolesta (for the greater good), eli yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämistä kokonaisuutena ja detaljitasolla
  • Wikimploi-mallin kehitystä, konsultointia ja vientiä, erityisesti teollisuusmaiden ongelma-alueille (haitalliset toimialat, nollatyö) ja kehitysmaihin
  • työn merkityksen, sisällön ja tuoton tutkimista, määrittelyä, kehitystä ja prototypointia.

Jos Wikimploilla on ongelma, on se siinä, ettei hurjaa visiointia ja ideointia, huolellista suunnittelua ja valmistelua, perusteellista toteutusta ja ylläpidon järjestelyä osata arvostaa. Ongelma ei ole itse Wikimploi-mallissa, vaan työtä ja sen tuloksia tilaavassa tahossa. Laatu* on Wikimploin kilpailuetu, laadulla on parempi kate ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Työtön on usein vailla työntekoon liittyviä yhteyksiä, kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, vaikka hän ei olisikaan toimeton. Työhön välittömästi liittyvät olosuhteet, tilat, tehtävän tilaus, organisointi ja johtaminenkin puuttuvat. Se työ, jota työn tekijä voisi tehdä, edellyttää usein työnjakoa, organisointia, taustajärjestelmiä, asiainhoitoa ja kumppaneita. Ne puuttuvat, kun työtä vailla on kotona, kahvilassa tai kirjastossa tietokoneensa kanssa ottamassa yhteyksiä ja tarjoamassa ehdotuksiaan.

Wikimploi on kehys, järjestelmä, organisaatio ja yhteisö, jossa kaikki edellinen on joko jo olemassa tai se toteutetaan yhdessä. Työtä tai työyhteisöä vailla oleva voi liittyä osaksi laajaa kokonaisuutta, jossa jokaisella on taitoa ja tahtoa toteuttaa omaa visiota, edesauttaa toisen toimia ja edistää yhteistä etua. Silloin ollaan moniulotteisen työteon lähteillä. Tässä kohtaa Wikimploi eroaa kaikista muista työntekemiseen liittyvistä aktiviteeteista. Saat tehdä kaikkea mitä osaat ja haluat ilman, että joudut pidättäytymään nykyisen työn omistajasi asettamiin rajoituksiin**.

Wikimploissa yhdistyvät oma ja yhteinen, visio ja käytäntö, välitön ja pitkäaikainen tuotto. Voit tehdä, valitsemassasi määrin, altruistista työtä itsesi unohtaen ja kovaa bisnestä palkanmaksusi eteen. Tässä Wikimploi eroaa tuottavuudessa tehokkaammaksi idealtaan ja tuotoltaan kuin aikaisemmat ihannetyöpaikat. Tämän vuoksi Wikimploi tuottaa enemmän talouskasvua ilman nollasummapeliä***. Syy siihen, että Wikimploi-mallissa ei kyse ole nollasummapelistä on siinä, että omaa tai yhteistä työtä tehdessä työn merkitys, sisältö ja tuotto määritellän ja kehitetään uudelle abstraktiotasolle. Uutta abstraktiota Kaukoidän rihkaman kohdalla on laatia lapsille iloa tuottavia asioita ilman rihkaman haittoja. Uutta abstraktiota ovat myös yhdistää metsän tuotto mekaaniseen laatupuuteollisuuteen, hiilinieluihin, metsämatkailuun ja sähköiseen mediaan, tosin paperilehtien kustannuksella. Samoin uutta abstraktiota ovat kaikkien 2000-luvun autojen muuntamisen sähköautoiksi, ensin parissa päivässä, sitten parissa tunnissa. Tämä uusi teollisuuden laji ei synny Saksaan, Kiinaan, Japaniin tai Yhdysvaltoihin, mutta muualla syntyessään se syrjäyttää autoteollisuuden juuri niistä maista.

Talouskasvu ja kilpailukyky

Talouskasvua syntyy siitä hyödyllisestä työnteosta, joka ei syrjäytä muuta hyödyllistä olemassa olevaa työntekoa. Kun irtisanottu henkilö perustaa Salossa kahvilan, syrjäyttää se vanhan kahvilan tuottavuutta.  Kahvia tuskin juodaan Salossa enemmän kuin ennen. Kun haitallinen tai nollatyö korvataan hyödyllisellä työllä, tapahtuu talouskasvua. Kun kehitetään uusi tapa tehdä vanhaa ja olemassa olevaa työtä, syntyy talouskasvua. Kun kehitetään uutta luovaa työtä, jota ei aikaisemmin ollut, syntyy talouskasvua.

Esimerkkejä talouskasvua luovasta uudesta työstä ovat kaikki ennakoiva, varautuva ja visioiva työ, kuten uusien ekologisten kaupunkien suunnittelu ja rakentaminen, paikallisen maataloustuotannon toteuttaminen ja massaturismin korvaaminen modernin median keinoin. Kun kaksi täyttä tukkirekkaa kohtaavat maantiellä, on kyse logistisesta ongelmasta, jossa kuvitellaan tavaran kuljetuksen lisäävän tavaran jalostusarvoa. Tämä nollatyö voidaan saada tuottavaksi logistiikkaa parantamalla. Suorakylvö on uusi tapa muokata ja kylvää maata entiseen tapaan verrattuna. Vanhassa tavassa traktorilla tiivistettiin peltoa kasvukyvyttömäksi jopa taloudellisella tuella. Aivan uutta työtä ovat mm. kaikki ajattelu-, suunnittelu- ja koodaustyö, jolla ilmastonmuutoksen eteen tuomat väestönsiirrot, elintarviketuotanto ja tuhansien uusien kaupunkien rakentaminen organisoidaan. Wikimploi-mallissa jokaisen työpanos voidaan kytkeä osaksi tätä uutta talouskasvua.

Kilpailukyky ja talouskasvu liittyvät yhteen erityisesti työn organisoinnin alkuvaiheessa. Se, jolla on toimiva visio, taitoa ja rohkeutta toteuttaa visiota ja johtaa sitä aina niin monimutkaisessa todellisuudessa, saa etulyöntiaseman joksikin aikaa. Se on kilpailukykyä ja se tuottaa talouskasvua. Kilpailukyky voidaan kuitenkin menettää nopeasti, sillä muuallakin laaditaan suunnitelmia talouskasvun puolesta. Voittajia ovat ne, jotka eivät kilpaile nollasummapelissä.

—————-.—————

* Laatu on helposti ymmärrettävissä suuren johtajan ja hänen työsuhdeautonsa kautta. Kun johtaja on kehno ja tuhoamassa yhtiötään, pitäisi hänen johtamisensa laatuun suhteutetun työsuhdeauton olla pikemminkin vanha Lada kuin uusi Mersu. Tehdyn työn laadulla pitäisi olla suora vastaavuus johtajan saamien ansioiden ja resurssien laatuun.

** Google on luonut työajan käyttöön järjestelmän, jossa tietty osa henkilöstöstä saa vapautua viidesosassa (20 %) työajastaan Googlen rajoituksista toteuttamaan omia alaan liittyviä ideoita. Wikimploissa jokainen voi valita työhönsä vapautta niin paljon kuin haluaa.

*** Nollasummapeli. Nollasummapelissä yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta. Tuottavuus on (maakuntien, kaupunkien ja) valtioiden välisessä vaihdannassa yleensä laajaa ja hyväksyttyä nollasummapeliä. Kun Suomen vaihtotase nykytilanteessa paranee, joissain muissa maissa se pienenee saman verran. Nollasummapelin länsimaisia häviäjiä ovat olleet ne kansakunnat, jotka ovat tukeneet Kaukoidän teollisuutta ostamalla muovirihkamaa ilman rihkaman hintaan sisällytettyjä haittamaksuja. Länsimaat ovat ostaneet halvalla rihkamaa, jonka ympäristömaksut odottavat maksajaansa, eikä rihkama kuitenkaan koskaan tuottanut maksuja ylittäävää iloa lapsille.