Opiskelijat ja Wikimploi

Wikimploi tarjoaa opiskelijoille valmiin työympäristön työharjoittelua ja ammattiin valmistautumista varten. Tulevaisuudessa valmistuneelle opiskelijalle voi olla mielekkäämpää toimia moniulotteisessa Wikimploi-yhteisössä, kuin ottaa vastaan

Opiskelijalle Wikimploi on paikallinen ja globaalisti verkottunut yhteisö, jossa on kaikkien alojen ammattilaisia ja senioreja yhteistyössä. Opiskelija voi tulla omine hankkeineen mukaan saamaan kokeneiden henkilöiden ohjausta ja yhdistää tuore osaamisensa seniorien hankkeisiin. Opiskelija voi liittyä myös  Wikimploi Grand Projects -ohjelmiin. Ne ovat yhteisön suuria hankkeita, joissa visioidaan, suunnitellaan ja organisoidaan tulevaisuutta käytönnössä.

Opiskelijalle Wikimploi on konkreettinen. Yhteisössä on tekemisen meininki, sillä suurin osa jäsenistä on ryhtynyt uudistamaan sitä työtä ja toimialaa, josta joutui aikanaan työttömäksi. Konkretiaa edustavat erityisesti Wikimploi-henkilöiden asenne ja ammatillinen vastuu, samoin konkretiaa ovat jäsenten globaali ajattelu ja paikallinen toiminta. Wikimploi-yhteisö myös organisoi ja toteuttaa sen, minkä se visioi ja suunnittelee.

Wikimploi ratkaisee myös yliopistojen ja oppilaitosten ongelman löytää opiskelijoille harjoittelupaikka ja mahdollisuus löytää työpaikka. Wikimploi-malli sopii hyvin edistämään yliopistojen ja oppilaitosten työelämä- ja rekrytointipalvelun konkreettisia toimia. Kun kymmenien eri toimialojen ammattilaiset ovat samassa tilassa yhdessä opiskelijoiden kanssa suunnittelemassa ja organisoimassa käytännön hankkeita, voi jokainen toimia parhaiden taitojensa mukaan. Tämä on myös paras innovaatioympäristö: kymmenet alat, sadat paikalliset henkilöt ja tuhannet globaalisti verkottuneet ammattilaiset puhaltavat yhteen hiileen, aina kerrallaan. Jokainen hanke toteutetaan parhaalla uudella tiedolla ja innostuksella.