Luova ala

Luova ala on mitä parhain termi kuvaamaan koko Wikimploi-mallia. Kun työlle ja sen tuotokselle ollaan kehittämässä uutta abstraktiota, parempaa tasetta ja uusia menetelmiä, tarvitaan rajat ylittävää luovuutta.

Luova ala ja laajemmin, luova talous, vahvistavat kaikkien toimialojen ja paikkakuntien kilpailukykyä ja menestystä. Luova ala vauhdittaa innovaatioita ja uutta työtä tehokkaasti edistäen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Wikimploi-yhteisön ollessa moniarvoinen, lähtökohtaisesti uuden näkökulman kannattaja, on se myös ennakkoluuloton yhdistämään uudet teknologiat, menetelmät ja markkinat ja perinteisten teollisuus- ja palvelualojen eduksi.

Uutta ajattelua tarvitaan mm. puunjalostusteollisuudessa, metalliteollisuudessa, matkailualalla ja rakentamisessa. Kun Wikimploi-yhteisö ryhtyy paikallisesti ja globaalisti kehittämään esimerkiksi Lapin sahojen toimintaa ja tuotetarjontaa, voidaan arktiselle alueelle tarjota avaimet käteen -tyyppisiä kokonaistoimituksia ekologisiksi asunnoiksi, kouluiksi ja taajamiksi Norjaan, Barentsin alueelle ja pohjoisen Lapin tuleville kasvualueille.

Koska luova ala käsittelee tehtäviään kokonaisvaltaisesti, suunnitellaan Lapin esimerkissä myös sahateollisuuden koko toimitusketju ekologisesta tuote- ja palvelutuotannosta huonekalu-, komponentti- ja talovalmistukseen saakka. Lappi ja arktinen alue on myös ihanteellinen kehitysympäristö ja pilottiprojekti luovan alan ja perinteisten teollisuus- ja palvelualojen uudelle mallille. Ne ratkaisut, jotka kehitetään -30 Celsius-asteen pakkasessa, tiheäsyiselle puulle, kaukaiseen ja herkkään paikkaan, toimivat lämpimien alueiden tiheissä taajamissakin. Voidaan vain kuvitella niitä liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia, joita on tarjolla pohjoisen Lapin kunnille, kun niistä toimitetaan puutaloja, kulttuuri- ja matkailurakennuksia Murmanskin alueelle, Finnmarkiin ja omille herkille ja vasta kaavoitetuille tunturialueille. Tätä kylmien alueiden ekologista osaamista voidaan viedä hankesuunnittelun ja projektijohtamisen uusilla malleilla Kanadaan, USAhan ja Kiinan ylängöille.

 

 

 

 

 

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/about/kesatyo

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/about

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/about/tyon-tase

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/koulutus

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/koulutus/karkkilan-lukio

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/kaupunki

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/elinkeinot

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/media

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/yhteystiedot

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/yhteystiedot/in-action-julkisuudessa