Konkretia ja Wikimploi

Suomen työllistämiskeskustelussa on usein sanottu, että puhetta riittää, mutta konkretia puuttuu. Wikimploi-malli on radikaalin konkreettinen ja käytännöllinen: ryhdytään työhön heti kun työntekijät ja toimitilat löytyvät. Mutta mitä on se työ?

Omaa ja yhteistä työtä riittää: Wikimploissa työtä ovat omat meneillään olevat ja yhdessä kehitetyt hankkeet, tai Wikimploin Grand Projects, kaikkeen tähän voi ryhtyä heti. Yritykset löytävät nopeasti Wikimploista aktiivisimmat ja pätevimmät työntekijät, joten Wikimploi on paras paikka rekrytoida. Investorit löytävät Wikimplacen kahvilasta enemmän start-up -yrittäjiä kuin koskaan teknopoliksien ja yliopistojen hautomoiden lukittujen ovien takaa. Uutta työtä ja vientiä löytyy nopeasti, kun Wikimploissa on muutama miljoonaa kumppania verkostossa ympäri maailmaa. Voit vaikka myydä suunnittelua Berliiniin, taidetta New Yorkiin tai matkaopastusta globaalisti. Uutta innostusta ja muutosta tarvitseva yritys voi sijoittaa muutaman fiksuimman visionäärin ja suunnittelijan Wikimploin tiloihin. Ja voipa sukupolvenvaihdoksesta huolestunut seniori löytää Wikimploin kerroksista uuden omistajan elämäntyölleen. Tätä on Wikimploin konkretia.

Ihmiset:

 • jokainen Wikimployee pääsee vihdoin tekemään ihanteellisinta työtään asiallisessa, ammattimaisessa ja innostavassa ympäristössä ja parhaan tuen ympäröimänä
 • kootaan ihmiset yhteen ja toimitaan yhdessä – olemme kuin suuri ’firma
 • ryhdytään verkostossa töihin omien ja yhteisten hankkeiden kanssa – sata tai tuhat kumppania, saat vapaasti valita kaikilta aloilta ja maista → Wikimploi Torrent
 • ryhdytään Grand Projects* -hankkeiden toteuttamiseen – maailma muutetaan paremmaksi älyllä ja vauhdilla
 • ajattelun, älyn, vision, idean ja suunnittelun voima – Wikimploi Brainpower erottaa Wikimploin muusta yrittämisestä ja hautomisesta
 • luodaan paikallinen osaamiskeskus kaikkialle – siis Wikivillage joka kylään
 • luodaan kansainvälinen ammatillinen verkosto kaikkialle – jokaiseen paikkaan ja webbiin yhtäaikaa
 • edetään nopeammin visiosta suunnitteluun – sinulla on tuhansia suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisia klikkauksen päässä
 • edetään nopeammin suunnittelusta toteutukseen – jokainen saa toteutuskoneiston käyttöönsä heti (Wikimachine)
 • valmistelu ja organisointi on nopeampaa ja ne johtavat toteutukseen, sillä suunnittelu ja toteutus ovat tuhansien ammattilaistesi tekemää
 • toteutus paikallisesti ja globaalisti ammatillista ja nopeaa, sillä viereisen työpöydän henkilö on luotettu globaali ammattilainen
 • luodaan kansainvälinen markkinointiverkosto – saat tuotteesi ja palvelusi markkinoille kaikilla tunnetuilla kielillä ja kaikkiin maihin (Wikimarketing)
 • luodaan kansainvälinen vienti- ja tuontiverkosto – saat työsi ja taitosi vientiin ja tuottamaan, eli vihdoinkin laajaan jakeluun ja muiden saataville.

Tilat ja paikat:

 • tuodaan toimeliaisuutta tyhjillään oleviin tiloihin – kansallisvarallisuus saadaan käyttöön
 • tuodaan toimeliaisuutta kyliin ja kaupunkeihin – asuttu aktiivinen maa on kestävämpi ja paremmin hoidettu
 • tuodaan tuottoja tilojen omistajille – toimelias ja täysi tila on tuottavampi kuin tyhjä. Valtio, kunta ja kaupunki, Varma, Ilmarinen ja rakennusliike, saavat tilansa ja kiinteistönsä tuottamaan
 • tyhjiin tiloihin sijoittuu samalla kauppoja ja palveluita – markkinapaikka on kohtaamispaikka, eli kauppa on kaupungin alku
 • lisätään tilojen omistajien brändin arvoa – tilan arvo nousee toiminnalla ja kiinnostuksella
 • kehitetään ja jalostetaan Wikimplace-tiloja omistajilleen – työ tuottaa reilua vaihdantaa ja etua kiinteistön omistajille
 • suunnitellaan tiloista kaupungin uudet kohtaamispaikat – kaupungin idea ja olemus muuttuvat, pian meillä on tuhansia mielenkiintoisempia paikkoja
 • tilojen omistajat ovat ensisijaisia Wikimplace-uudisrakentajia – ensimmäiset
 • tyypilliset suuret tyhjien toimitilojen omistajat ja hallinnoijat kuten Ilmarinen, Varma (Helsinki), valtio, kunnat ja kaupungit (Helsingin kaupunki) saavat tilohin toimintaa ja vuokranmaksajia.

Työ:

 • visioidaan, suunnitellaan ja strukturoidaan vaativimmat työt ja tehtävät
 • organisoidaan, johdetaan ja toteutetaan vaativimmat työt ja tehtävät
 • jokainen pääsee visioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä, eli työllä on aina kokonaistavoite ja -luonne, ja jokainen saa nähdä työnsä tuloksen
 • työt ja tehtävät ovat paikallisia, kansallisia ja globaaleja, sillä verkostossa on jäseniä kaikista maista ja kaikkien tunnettujen kielten taitajia (tilanne v. 2015)
 • tehdään vastaavaa työtä paremmin kuin irtisanoneet yhtiöt mm. teknologian, ICT:n aloilla (meillä kun on näiden yhtiöiden parasta osaamista Wikimploissa)
 • tartutaan paikallisiin tehtäviin, joita viranomaiset ja yritykset eivät osaa, ehdi tai viitsi tehdä – valtion ja kuntien toiminta ja kaikki tehtävät menevät muutenkin uusjakoon
 • tartutaan kansallisen ja globaalin tason toimiin mm. teknologian, ICT:n, ilmastonmuutoksen, kansainvälistymisen ja maahanmuuton aiheuttamiin rakennemuutoksiin, uudelleenjärjestelyihin ja yhteistoimintaan
 • toimitaan yhteisesti kuin suuri yhtiö resursseineen ja yksittäisesti kuin henkilöyritys ja start-up – tilanteen mukaan saat sata tai tuhat ja enemmän asiansa osaajaa hankkeseesi
 • kohotetaan kaiken julkisen suunnittelun ja organisoinnin laatu edistämään yhteiskuntaa (hallinnon ja päätöksenteon edellyttämä valmistelu ja toteutus, selvitykset ja tutkimukset, kansalaisvaikuttamisen uudet metodit), eli estetään ns. klaukkalasaatio
 • otetaan nuoret mukaan kaikkeen työhön kouluttamalla, vaatimalla ja vastuuttamalla heitä tiimityössä ja edelleen itsenäistymisessä omaan työhön – me aikuiset lyödään nuoret ällikällä (the Woodstock of Work)
 • arvostetaan nuoria integroimalla heidät omien intressiensä ja tavoitteidensa kautta tarjolla olevaan työhön**
 • otetaan nuoret mukaan kaiken tehtävän työn kokonaisuuteen aina visiosta ja suunnittelusta raakaan käytännön ”lapiotyöhön” (jokaisen uskottavan aikuisen on osoitettava nuorille taitonsa lapiotyöstä ammatilliseen työhön ja sen visiointiin ja organisointiin).

Työn abstraktiomuutos:

 • laaditaan kaikelle tehtävälle työlle tase, riippuvuussuhdekartta, resurssien ja toteutuksen vastaavuussuhde ja työn tuotoksen arvotusmalli
 • kehitetään kaiken työn tase positiiviseksi eli edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi – mikä tahansa ei enää kelpaa, esitti tärkeäksi työksi sitten presidentti, professori tai poliitikko
 • kehitetään kaikki työ, joka on mahdollista, teknologisesti, informatiivisesti ja kommunikatiivisesti*** menetelmien ja käytäntöjen kannalta seuraavalle tasolle
 • valmistaudutaan etukäteen megatrendien, maailmantalouden, uusien teknologioiden, kaupunkirakentamisen, paikallisuuden, väestönkehityksen, digitaalisuuden, median, muotoilun ja taiteiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ala alalta, kohde kohteelta
 • luodaan käytännön kohtauspaikka ja yhteistyön verkosto visionääreille, tutkijoille, teknologeille, rahoittajille ja markkinoijille menestyvään yrittämiseen ja liiketoimintaan – mahtipontiset yhtiöt ja yliopistot saavat tulla mukaan, jos työltään ehtivät
 • luodaan yrittämisen ja liiketoiminnan edellytysten ja tukitoimintojen verkosto, joka osallistuu hankkeisiin alusta asti (viranomaiskäsittely, kirjanpito, patentit, tekijänoikeudet, lainsäädäntö, kansanväliset vaatimukset) – uusi reippaus ja ote valtaa hallinnon ja haitallinen hallinto puretaan
 • osallistutaan nopeasti ja tehokkaasti viranomaiskäsittelyyn ja lainsäädännön kehittämiseen näin poistaen esteitä ja haittavaikutuksia työhön ryhtymiseltä, kehitystyöltä ja nopealta toteutukselta – lainsäädännön marssijärjestys muuttuu: ihminen, työ ja asuminen ennen lakia ja lainsäätäjää.

Yritykset:

 • yhtiön oma visioiva ja strategioiva tiimi Wikimploi-yhteisöön tekemään yhtiöstä kilpalukykyinen
 • yhtiö rekrytoimaan parhaita työntekijöitä Wikimplacen kahvilasta ja webbisivuilta mieluummin kuin esivalituista ja hellityistä yliopistojen hautomoyrityksistä
 • yritykset löytävät Wikimploi-yhteisöstä parhaat yhteistyökumppanit ja alihankkijat
 • yritysten sukupolvenvaihto on Wikimploi-yhteisön vuoksi helppoa: yhdessä osoitteessa on uusi jatkaja tai jatkajaryhmä ottamaan valmiin yrityksen toiminnan hoitaakseen
 • Wikimploi-yhteisössä kasvaa yrityksille myös kovimmat haastajat, jotka tulevat kilpailemaan liiketaloudellisin keinoin yhä kovenevilla markkinoilla.

Sijoittajat:

 • sijoittaja löytää Wikimplacen kahvilasta kerralla enemmän start-uppeja ja liiketoiminnan mullistajia kuin hautomoista ja yliopistojen käytäviltä (kukahan niiltä mitään etsiikään?)
 • sijoittajan tuotto-odotus on varmempi Wikimploissa sen globaalin ja ammatillisen verkostorakenteen vuoksi kuin yksittäisessä teknopoliksen start-up -yrityksessä koskaan.

Kaupunkilainen

 • kaupunkilaiselle Wikimplace muodostuu moderniksi kaupungin keskukseksi entisen torin sijaan. Wikimplacessä kohtaavat ihmiset, intressit ja toiminta, juuri niin kuin kaupungissa oli tarkoituskin
 • luennot, keynote-puheet, kansainväliset muutoksentekijät ja nousevat kyvyt tulevat Wikimplacen saleihin yhtäaikaa kuin webbiluentoihin
 • Wikimplace on myös kaupungin kiinnostavin paikka journalisteille ja medialle tulla katsomaan mitä uutta maailmassa tapahtuu. Tiedotus ja kaupunkilainen kohtaavat Wikimploissa.

* ”Grand Projects ja Wikimploi” on masiina ja kone, ”Grand Project Machine” ja ”Wikimploi Engine”, johon kuka tahansa voi laittaa haasteen, tehtävän tai hankkeen ehdolle tai tehtäväksi, me toteutamme sen. Näin mm. EU, hallitukset, kaupungit ja kansalaiset voivat saada nopeasti laajan ja perusteellisen ratkaisun asioihinsa. Grand Projects ylittää myös vedenjakajan, eli ryhtyy ennakoivaan työhön (onnettomuuden näkeminen ja todistaminen ei riitä Wikimploille).

** Meidän aikuisten ammattilaisten ja seniorien on kyettävä löytämään nuorten intressien soveltamisen mallit nykyisiin hankkeisiin ja työhön yleensä. Esim. nuoren ihmisen median, taiteen ja musiikin kiinnostus ja taidot ovat yhteydessä viestintään, markkinointiin, visuaalisuuteen, radikaaleihin toteutusmalleihin, laatuun, harmoniaan, yhteiseen säveleen ja rohkeaan toteutukseen. Ne nuorten intressit ja taidot, joita on pidetty haihatteluna, ovat juuri sitä mitä uusi ote työhön ja toteutukseen tarkoittaa.

*** … eli ICT:n keinoin.

___________________________________________________

Liite: