Akateeminen työvoima

Akateemisesti koulutetut henkilöt ovat keskeisessä asemassa Wikimploi-mallissa. Kun työlle ja sen tuloksille kehitetään seuraavan sukupolven ratkaisuja, jotka ovat yhtä aikaa sivistyneempiä, tehokkaampia, taloudellisempia, ympäristöystävällisempiä ja kilpailukykyisempiä kuin nykyiset ratkaisut, tarvitaan visionäärisyyttä, suunnittelua ja organisointia. Akateemisesti koulutetuilla on yliopisto- ja korkeakoulutaustansa vuoksi kyky ja asenne valmiina luomaan ratkaisuja ja menetelmiä, joita muut voivat käyttää.

Akateemisesti koulutetut ovat:

 • luovia, visionäärejä ja innovaattoreita
 • suunnittelijoita ja ratkaisujen kehittäjiä
 • monimutkaisten ilmiöiden organisoijia
 • asioiden rakenteiden ymmärtäjiä ja laatijoita
 • usein monen alan asiantuntijoita
 • kielitaitoisia ja viestintätaitoisia
 • aloitekykyisiä
 • verkottuneita paikallisesti ja globaalisti
 • uusimman tutkimus- ja kehitystiedon tasalla, monet jopa edellä.

Akateemisesti koulutetut voivat Wikimploi-yhteisössä:

 • ylläpitää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan
 • jakaa ja käyttää tietojaan ja osaamistaan verkostossa
 • osallistua monialaisiin asiantuntijayhteistöihin ja hankkeisiin
 • osallistua paikallisten hankkeiden organisointiin ja johtamiseen
 • osallistua kansainvälisten hankkeiden organisointiin ja johtamiseen
 • osallistua niin kouluttamiseen kuin koulutukseenkin.

Akateemisten työllistymiseen tarvitaan radikaaleja toimia ja malleja (Kauppalehti, Taloussanomat, Vauva). Wikimploin radikaalisuus on yhteisön sisällä kehitetyissä uusissa liiketoimintamalleissa ja työn uudessa abstraktiossa. Nykypäivänä radikaalina voitaisiin pitää jopa sitä, että Wikimploi kokoaa paikkakunnittain ihmiset toistensa läheisyyteen, inhimilliseen kanssakäymiseen, eikä pelkästään Internet-kosketukseen toistensa kanssa.

Akava ja Wikimploi

Mitä tapahtuisi, jos Akavan kirjaamasta 29000:sta akateemisesta työttömästä noin puolet eli 14000 ryhtyisi aktiiviseen yhteistyöhön Wikimploi-verkoston kautta? Seuraavaa tapahtuisi:

 1. Espoossa, Tampereella, Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Vantaalla olisi kussakin muutama Wikimplace, joissa olisi noin 8000 akateemista monitaituria naamakkain ja verkottuneena. Loput 6000 työskentelisivät pienemmissä kaupungeissa ja syrjäisemmillä paikkakunnilla
 2. Noin 8000 akateemista aloittaisivat kukin ainakin yhden oman projektin ja osallistuisivat ainakin toiseen yhteiseen projektiin, eli hankkeita olisi menossa 8000+2000
 3. Noin 2800 yritystä ottaisi yhteyttä Wikimploin 14000 henkilöön, joista muutamassa kuukaudessa palkattaisiin töihin 1400 henkilöä
 4. Start-up -yrityksiä olisi perustettu noin 700, joissa mukana olisi noin 2100 henkilöä takaamassa uusyrityksen vitaalisuuden ja asiantuntemuksen
 5. Noin 7000 akateemista osallistuisi mentorointiohjelmaan, jossa Wikimploin seniorit sparraisivat junioreita
 6. Noin 3500 akateemista osallistuisi jatkokoulutukseen, jota järjestetään paikallisen yliopiston kanssa
 7. Noin 5600 ulkomaista yritystä hakisi suomalaisesta Wikimploista itselleen työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita
 8. Vanhentunut hautomoajattelu olisi kehitetty kiihdyttämöistäkin eteenpäin, abstraktiohyppyyn tähtäävään tuote-, palvelu- ja ratkaisukehitykseen. Hautominen lopetetaan, kiihdyttämisen harha ajetaan alas ja seuraavan sukupolven työskentelymalli valtaa työpöydät ja käytännön vientihankkeet. Kilpailukykyä ymmärretään hakea disruptiivisin menetelmin
 9. Muutama kotimainen vientiyritys kanavoisi tuotteidensa testauksen Wikimploi-yhteisölle, jolloin 3000 akateemista henkilöä osallistuisi tuotetestaamiseen ja tuotekehitykseen
 10. Ulkomailta saapuisi noin 240.000 uutta matkailijaa ihmettelemään kuuden kaupungin ja toisen mokoman kunnan ihmettä, jossa akateeminen työttömyys on puolitettu kuudessa kuukaudessa. Valtaosa matkailijoista olisi poliittisia vaikuttajia, työntutkijoita, yritysten omistajia ja ylintä johtoa, analyytikkoja, investoreita ja journalisteja. Myös YK:n työjärjestö ILO lähettäisi edustajan ja EU peruastisi ensimmäisen wikimpersonin (wikitekijä) vakanssin Brysseliin
 11. Lopuksi Suomen Wikimploi-pilottihankkeen 14000 akateemisesta työtätekevästä henkilöstä 2800 lähtisi perustamaan Wikimploi-yhteisöjä ensimmäisille ja innokkaimmille valtioille ja kaupungeille, jotka haluavat omaan työllisyyteensä rakenteellisesti toimivan mallin. Yhden Wikimplacen perustaminen tuottaa liikevaihtoa 100k€. Kun ensimmäisen vuoden aikana perustetaan 700 Wikimplacea ympäri maailmaa, joista puolet eli 350 tuottavat liikevaihtoa kukin 100k€, on Suomen Wikimploin liikevaihto vuonna 2013 noin 35 miljoonaa euroa. Näin jokainen 2800 wikitekijästä voi saa hyvää palkkaa ainakin kolmelta kuukaudelta.