Työ ja Wikimploi

Vanha työ poistuu vähitellen ja uusi työ saapuu sen tilalle. Wikimploi kokoaa yhteen merkityksellisen ja hyödyllisen työn tutkijat, kehittäjät ja organisoijat. Työn, sen sisällön ja tuotoksen määrittely on yksi sivilisaation tärkeimmistä tehtävistä. Enää ei ole samantekevää mitä hihnalta tulee ulos. Työn määrittelyyn on saatava mukaan kaikki tahot työntekijöistä työn tulosten käyttäjiin saakka.

Wikimploin tavoitteena on kehittää sellaista työtä, jolla on suuri potentiaali lähitulevaisuudessa megatrendien, maailmantalouden, uusien teknologioiden, kaupunkirakentamisen, paikallisuuden, väestönkehityksen, digitaalisuuden, median, muotoilun ja taiteiden risteyskohdassa.

Kaavio Työn kategoriat. Ihmisen tekemä työ voi olla elämää edistävää, elämää ylläpitävää, nollatyötä tai elämänvastaista työtä. Wikimploi-mallissa kaikelle tehtävälle työlle laaditaan tase.

Kaavio Työn kaavan perusteet (Formula of Work, reasons and patterns), esimerkki työn taseen arvioinnista. Kaaviossa arvioidaan linja-autonkuljettan työn tasetta, muiden neljän työn tase tunnetaan varsin tarkoin.

Esimerkkejä vanhasta työstä ja siihen liittyvästä toiminnasta:

 • työ, jonka tulos on haitallista (taseeltaan haitallista)
 • työ, jonka tulos on nolla (taseeltaan arvotonta)
 • työ, jonka sisään ei ole hinnoiteltu siitä aiheutuvia haittoja
 • ekotaseeltaan haitallinen työ
 • kuluttaminen (vastakohtana säilyttäminen ja ylläpito)
 • pendelöinti eli ees-taas kulkeminen (vaihtoehtona paikallisuuden mahdollistaminen)
 • ammattitaidoton ja -vastuuton rakentaminen (esim. homevaurioiden toteutus).

Esimerkkejä uudesta työstä ja siihen liittyvästä toiminnasta:

 • paikallisen talouden suunnittelu ja järjestely
 • globaali auttamistyö
 • ICT:n soveltaminen kaikille aloille seuraavan sukupolven menetelmin
 • megatrendien vaatimien toimien analysointi, kehitys ja soveltaminen.

Uutta työtä tehdään uudella tavalla

Vanhat työntekemisen tavat ja eturyhmäajattelu, ja vanha johtajuus väistyvät ja uudet tavat toimia saavat sijaa. Uusia tapoja ovat mm. nykyisen työn sisällön ja tuotoksen kohottaminen eettisesti, ekologisesti ja ekonomisesti seuraavalle absrtaktiotasolle. Uudet autot tehdään, ja vanhoja autoja osataan muuttaa sähkötoimisiksi. Sihteerin työtä automatisoidaan niin, että hän voi keskittyä edistämään organisaationsa toimintaa paermmamksi. Kirvesmies osallistuu ekologisten uusien kaupunkien rakentamiseen ja nykyisten kaupunkien uudiskorjaamiseen.

Wikimploi on itseorganisoituva työllistämismalli, jossa jokaiseen työhön löytyy paras konfiguraatio. Kun Wikimploi-verkostossa työskentelee miljoona henkilöä, mihin tahansa vaativaankin tehtävään, voidaan osoittaa kymmenen tuhannen asiantuntijan joukko ratkaisemaan asia yhdessä viikossa. Sen jälkeen paikalliset toimijat organisoidaan toteuttamaan hanke.

Megatrendit edellyttävät uutta työtä

Maailmanlaajuiset megatrendit, joiden mukaan tulevien 10-20 vuoden tutkimus, työ ja hankkeet kannattaa organisoida, tulevat työllistämään laajasti mm. Wikimploi Grand Projects -hankkeissa. Näitä megatrendejä ovat mm.:

 • ilmastonmuutoksen aiheuttamat välttämättömät toimet
 • ruuan tuotanto ja jakelu
 • veden tuotanto ja jakelu
 • väestön lisääntymisen aiheuttamat toimet, eli slummiutumisen estäminen, uusien kaupunkien rakentaminen ja muuttoliikkeen organisointi
 • energian tuotanto ja jakelu
 • paikallistalouden mallien ja menetelmien tutkimus, kehitys ja toteutus
 • saastumisen aiheuttamat ennakoivat ja jälkitoimet
 • monimutkaisuuden hallinta
 • energian hinnan aiheuttamat ilmiöt kuten matkustamisen väheneminen, paikallisuuden korostuminen, hallitun niukkuuden tasajako ja teollisen hyödyketuotannon väheneminen, viihteen, ajanvietteen ja taiteen laajeneminen
 • media-alan abstraktion kohottaminen seuraavalle asteelle eli ymmärrettävyyden, tiedon rakenteen, draaman ja sisällöntuotannon uusille ulottuvuuksille
 • paikallisen elämänlaadun, asumisen ja kulttuurin tutkimus, kehitys ja tukeminen.

Megatrendit toteutuvat kaikissa tapauksissa, usein jopa ankarammin kuin osataan olettaa. Näin ongelmat, mutta myös ratkaisutavat, kehittyvät ja monimutkaistuvat kiihtyvällä vauhdilla. Vaativinta ratkaisumallien luomisessa on olemassa olevan tiedon, taidon ja kokemuksen yhdistäminen, ja hankkeiden johtaminen. Wikimploi kokoaa yhteen megatrendien mukaisen kehitystyön Grand Projects -kokonaisuudessa.

Keskustelua työn ideasta: