Työvoimapolitiikka

Wikimploi on kansallista työvoimapolitiikkaa täydentävä down-top -malli. Tässä alhaalta-ylös -mallissa työtä organisoi työn tekijä, ei työvoimaviranomainen. Työtä, tarvetta ja halua työnteolle ja motivoituneita ja päteviä työntekijöitä on lukuisasti, niitä vain ei ole linkitetty toisiinsa. Työvoimahallinto voi Wikimploin avulla saattaa tehtävänsä loppuun, eli antaa työtä hakevalle osoite uudelle työpisteelle.

Wikimploi-malli on myös hyvin edullinen: ainoat uudet kustannukset tulevat toimitilojen ja tarpeellisten resurssien järjestämisestä, joille voidaan löytää muita maksajia kuin valtio. Mukaan tulevat toimitiloineen mm. kunnat, kaupungit, yritykset ja yhteisöt. Suomessa on tällä hetkellä (joulukuu 2012) noin yksi miljoona kerrosneliömetriä tyhjillään olevaa toimistotilaa, muuta toimi- ja tuotantotilaa on monin verroin enemmän.

Kunnille ja kaupungeille on huomattavasti edullisempaa organisoida pitkäaikaistyöttömille Wikimploi-paikka, Wikimplace, kuin maksaa sakkomaksuja (Oulu, Turku, Lahti). Wikimploi-yhteisö pystyy organisoimaan kaikkien Suomen kaupunkien ja kuntien pitkäaikaistyöttömien sijoittamisen niin, että sakkomaksujen sijaan valtaosa heistä siirtyy veronmaksajiksi.