Kansainvälisyys

Wikimploi-malli on jo lähtökohtaisesti kansainvälinen. Verkottuessaan globaalilla tasolla yhteisöllisesti ja käytännön hankkeissa, Wikimploilla on rajoja ylittävä ihanne mielekkään ja merkityksellisen työn puolesta.

Globaali Wikimploi-yhteistyö

Kun Wikimploi-yhteisö ryhtyy työn sisällön ja merkityksen kehittämiseen ja työn tulosten kohottamiseen seuraavalle abstraktiotasolle, on toiminta aina kansainvälistä. Kansainvälisyys johtuu siitä, että kulttuurista riippumatta työllä on yhtä suuri merkitys ihmisille ja kansantalouksille, työn tulos ja työpanoksen ostajat maksavat palkan, ja työllä ja sen tuloksilla ei ole enää ole selkeää valtakunnanrajaa.

Kansainvälisyyttä ovat myös työnjaon ja työn tulosten epäsymmetria: yhdessä maassa tehty työ myydään toisessa maassa ja työn tuotto kerätään kolmannessa. Samoin, jo vallitsevien tuulten ja virtaavien vesien johdosta, toinen maa saa saastunutta ilmaa ja vettä, jota se ei ole itse tuottanut. Wikimploi-yhteisö pystyy laatimaan kansainväliseen toimintaan tasemallin, joka ottaa huomioon rajat ylittävän työn tulosten, haittojen ja tuottojen tasaamisen. Leikkisästi tasemallin vaikutusta voisi kuvata lausumilla, että ”miten Kiinan muoviankkateollisuus ei enää pilaa länsimaisten lasten tulevia leikkejä” tai ”bensiinilitran hintaan on vihdoinkin lisätty ilman pilaamisesta aiheutuvien haittojen korjauskustannus”. Wikimploi on ensimmäinen globaali asiantuntijoiden verkosto, joka pystyy mallintamaan maailmanlaajuisia ja monimutkaisia ilmiöitä ja ohjeistamaan ilmiöiden hallintaa.

Paikallisesti kansainvälinen Wikimploi-yhteistyö

Jokainen valtio kansainvälistyy useaa eri reittiä. Turismi, kouluttautuminen, monikansalliset yritykset ja maahanmuutto monipuolistavat käytännössä paikallista kulttuuria. Wikimploi-verkoston kautta jokainen voi saada kotipaikkakunnalta yhteyden maailmalla tehtävään työhön ja mahdollisuuden osallistua etäälläkin tehtävän työn organisointiin ja tukemiseen.

Maahanmuuttajille Wikimploi tarjoaa välittömästi yhteisön, jossa on ymmärrys ja tarve uusien kulttuurien panokselle työn tekemisessä. Maahanmuuttajat voivat kotoutua joustavammin, kun he pääsevät mukaan hankkeisiin tuomalla oman kulttuurinsa tiedot ja taidot yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Maahanmuuttaja tuo tullessaan kulttuuriymmärryksen, kielitaidon ja henkilökohtaiset yhteydet vienti- ja vaihtoprojekteihin.

Turismin muuttuessa aktiivisemmaksi ja muistuttamaan tutkimusmatkailua, on Wikimploi-yhteisö valmis toimimaan paikallisena kontaktina ja isäntänä matkailijan kiinnostusten ja aktiviteettien organisoinnissa. Wikimploi on verkosto, joka tarjoaa viihteen vaihtoehdoksi aktiviteetteja ja virkistystä.

Wikimploi ja koulutuksen kansainvälisyys

Lähes jokainen ihminen tarvitsee tulevassa työssään kansainvälisyyteen liittyviä tietoja ja taitoja. Koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kesken Wikimploissa voidaan järjestää kansainvälinen koulutusvaihdanta, jossa vaihto-oppilasjärjestelmä ja Artist-in-Residence -tyyppinen oleskelu kehitetään laajemmaksi oppilas- ja työntekijävaihdannaksi. Tässä Wikivisitor-mallissa (wikivierailija) koulutus-, asuin- ja resurssitarpeet menevät tasan: jokaista lähtevää vierailijaa kohti on sama määrä saapuvia vierailijoita, joten kyse on vain organisoinnista. Wikivierailun ainut kustannus on matkustus, jolle voidaan yhteisön matkailu- ja logistiikka-asiantuntijoiden toimesta laatia maailman ensimmäinen ekotaseeltaan kestävä matkustamismalli. On hyvin todennäköistä, että wikivierailujen tase on moninkertaisesti positiivinen saavutettujen kansainvälistymistietojen ja -taitojen johdosta. Wikimploin vierailijavaihto edistää myös globaalia yhteisymmärrystä ja keskinäistä yhteistyötä jo nuoresta lähtien.