Roolit

Wikimploi-malli kokoaa yhteen neljä tahoa, jotka toimivat yhdessä. Toimeenpanija on kunta, kaupunki, valtio tai viranomainen, jonka kanssa Wikimploi-mallin mukainen toiminta aloitetaan. Päättäjä on kansallinen tai kunnallinen viranomainen ja päätöksentekijä, joka haluaa edistää edustamansa tahon toimeliaisuutta ja hyvinvointia. Rahoittaja ja sponsori voi olla kunta, kaupunki, valtio, viranomainen, yritys, yhteisö, yliopisto tai innovaatio- ja vientiorganisaatio, joka hyötyy taloudellisesti, toiminnallisesti ja kulttuurisesti Wikimploin toiminnasta. Wikimploin työntekijä on nuori tai kokenut ammattilainen, joka haluaa osallistua työntekoon paikallisesti käytännön yhteistyöllä ja kansainvälisesti verkottumalla. Wikimploi-yhteisö kannustaa työntekijää kehittymään alallaan uutta luovaksi ja tulevaisuuden ratkaisujen toteuttamiseen.

Toimeenpanijalle [engl. Implementing body] (kunta, kaupunki, valtio, viranomainen) Wikimploi tarjoaa dynaamisen ja globaalin kehyksen koota yhteen maailmanluokan ammattilaisia, jotka pystyvät välittömästi jatkamaan edellisessä työpaikassa keskeytynyttä työtään. He pystyvät myös tarttumaan toimeenpanijan osoittamiin tehtäviin tehokkaasti, koska suuresta ja verkottuneesta yhteisöstä löytyy aina innovaattoreita, suunnittelijoita ja toteuttajia nopeallakin aikataululla. Wikimploi aktivoi myös tyhjillään olevat toimitilat, niin toimistot kuin työpajatilat, kaupungin elinvoimaisiksi yrityskeskuksiksi.

Päättäjälle [engl. Policymaker] (viranomainen, eduskunta, kaupungin- ja kunnanvaltuusto, -hallitus) Wikimploi tarjoaa työvoimapoliittisen vaihtoehdon aktivoida työn tarpeessa olevia ammattilaisia pysymään kiinni työssä ja ryhtyä tuottavaksi toimijaksi. Wikimploi-malli korostaa päättäjien vastuuta ymmärtää työn tarpeessa olevien halu päästä toimimaan laajemmassa työyhteisössä ja tarjota oma työpanoksensa ilman lamaannuttavaa odottelua. Wikimploi-malli korostaa myös päättäjien vastuuta nopeaan toimintaan, sillä kaikki tarvittavat työnteon osat ovat jo tarjolla: tarmokas työntekijä, toimitila, työyhteisö ja tekemätön työ on saatettava yhteen. Edellisen lisäksi päättäjiä helpottaa se, että useimmilla Wikimploin kautta toimivilla on palkka tai rahoitus olemassa työttömyyskorvauksen, irtisanomispaketin tai oman yrityksen kautta. Päättäjät voivat myös edesauttaa kuntansa tai kaupunkinsa toimeliaisuuden parantumista ja uusien kilpailukykyisten työntekijöiden pysymistä paikkakunnalla. Päättäjien ottaessa Wikimploi-mallin osaksi kaupunkinsa strategiaa, he näkevät miten ratkaisevaa on mahdollistaa työnteon olosuhteet ja virittää paikkakunta uuteen kasvuun ja hyvinvointiin.

Rahoittajalle ja sponsorille [engl. Sponsor] (kunta, kaupunki, valtio, viranomainen, yritys, yhteisö, yliopisto, innovaatio- ja vientiorganisaatio) Wikimploi tarjoaa verrattoman työyhteisön: jokainen tekee sekä omiin että yhteisiin intresseihin perustuvaa työtä, yhteisö itseorganisoituu ja ottaa vastuun työn tuloksista, jokainen voi toimia yhtä aikaa oman työnsä johtajana ja toisen alihankkijana. Wikimploin laajentuessa globaalisti verkottunut yhteisö kehittää maailmanlaajuisia liiketoimia ja ratkaisumalleja. Wikimploi on globaalia liiketoimintaa tavoittelevan yrityksen ihanneympäristö: kaikkiin tarpeisiin löydetään parhaat ammattilaiset muutamassa tunnissa, olivatpa he millä tahansa aikavyöhykkeellä tai millä ammattialalla tahansa. Yritykselle Wikimploi tarjoaa mainion tuotteiden ja palveluiden innovointi-, suunnittelu- ja testausympäristön. Yrityksille Wikimploi on myös paras paikka rekrytoida ammattilaisia. Yliopistolle ja korkeakoululle Wikimploi tarjoaa kanavan sijoittaa teknopoliksista ja hautomoista yli jääneet 90 % vastavalmistuneista ensimmäiseen työympäristöönsä. Wikimploi kuormittaa kansallisia vientiorganisaatioita vain alussa, sillä Wikimploi -yhteisölle muodostuu niitäkin tehokkaampi ja osaavampi kansainvälisen osallistumisen malli. Wikimploi synnyttää sekä paikallista ammattitoimintaa että globaalia miljardibisnestä.

Työntekijälle [engl. Wikimployee] Wikimplace on työpaikka, kehitysympäristö, globaali verkko ja innostava uuden työn kohtaamispaikka. Esimerkiksi laajennetussa Helsingin Kvantti-hankkeen 5000 henkilöä toimisi vuoden 2013 lopulla verkottuneena maailman muihin Wikimplace-keskuksiin yhteensä 100000 henkilön yhteisössä. Työntekijä pystyy näkemään monin verroin enemmän mahdollisuuksia menestykselle muiden kanssa toimiessaan, kuin yksin kotoa Internetistä maailmaa katsoen. Työntekijällä on matala kynnys ottaa paikka Wikimplacessä heti ensimmäisenä aamuna: oma tietokone, puhelin, kynä ja paperia mukaan, vastaanottotiskiltä kulkukortti kaulaan ja oman työpöydän ääreen istumaan. Ensimmäiset yhteistyökumppanit saadaan jo aamukahvilla, ensimmäinen hanke voidaan muotoilla jo lounaan aikana ja päivän päätteeksi alkanut viikko ja kuukausi ovat täyttyneet odotuksilla, mahdollisuuksilla ja innostuksella.