Palkka, resurssit ja Wikimploi

Wikimploi-mekanismissa palkka muodostuu monella eri tavalla. Ensinnäkin, työ maksaa palkan, kun asiakas ostaa työn. Toiseksi: valtaosalla työpanoksen, tuotteiden ja palveluiden myyjiä on ajallinen viive saada työnsä myydyksi, eli saada itselleen maksava asiakas. Kolmanneksi, kaikista ei ole yksinyrittäjäksi tai yrityksen aloittajaksi. Neljänneksi: kaikki toimivat mieluiten hyvässä seurassa ja innostavassa ilmapiirissä.

Aloitettavalle uudelle työlle on löydettävä myös rahoitus, jolle on jo useita mekanismeja käytössä:

 1. Yrittäjäksi aikova käyttää omia säästöjään tai lainaa uuden yrityksen perustamiseksi
 2. Starttiraha voi auttaa työtöntä alkuun yrittämisessä
 3. Ryhmä perustaa startup-yrityksen omalla vapaaehtoistyöllä, ja saa jossain vaiheessa ulkopuolista rahoitusta (vain muutama sadasta saa yleensä rahoitusta)
 4. Ulkopuolinen yritys tukee aloittavaa yritystä keskinäisellä sopimuksella.

Uusia malleja aloittavan yrityksen perustamiseen on myös esillä:

 1. Ansiosidonnaisen päivärahan käyttö yrityksen perustamiseen, eli ansiosidonnaisen päivärahan muuttaminen starttirahaksi (pääministeri Juha Sipilän ehdotus)
 2. Perustulo eli kansalaispalkka. Kansalaispalkka on ollut poliittisen ja talousteoreettisen kiistelyn kohteena, vaikka sen johdannainen, perus- ja ansiopäiväraha, on käytössä työssäoloehdolla.

On kuitenkin huomattava, että 500 – 1000 euron, eikä usein ansiosidonnainen 2500-4000 euron kuukausirahakaan riitä yrittämisen vakavaan ja ammatilliseen aloittamiseen kovin pitkäksi aikaa. Yrittäminen edellyttää muitakin resursseja kuin pientä ja rajallisen ajan palkkaa.

Wikimploi-mekanismi resurssijärjestelmänä

Yrittäjäksi aikova tarvitsee ensimmäisen kahden vuoden aikana pääomaa, aineellisia resursseja kuten toimitilat, tuotantovälineitä, laitteita, tarvikkeita ja liikkumis- ja kommunikaatiovälineitä ja -palveluita. Aivan erityisesti aloittava yrittäjä tarvitsee  yhteistyökumppaneita, mentorointia, päivittäisiä tukipalveluita, vertaistukea ja innostavan ilmapiirin.

Tilakustannus voi olla pöytävuokrasta koneistettuun verstaspaikkaan 100-2000 euron luokkaa kuukaudessa, laitteet puhelimesta tietokoneen kautta ohjelmistoihin ja tarkkuussirkkeliin 500…1000…5000…10000 euroa kertasijoituksena.

Wikimploi-mekanismi mahdollistaa yrittämisen aloituksen yhä useammalle ja laajentaa yhteistyö- ja kasvumahdollisuuksia. Tämä johtuu siitä, että kun toimitilojen omistaja (eläkeyhtiö, yritys, kaupunki, valtio, oppilaitos) antaa sopimuksella tiloja ja laitteita työttömien ammattilaisten käyttöön, poistuu tilojen tyhjäkäynti, ja yrittämisen aloittavalta poistuu suurin kynnys yrittämiseltä.

Wikimploissa voidaan työskennellä eri yritysmuodoilla ja niiden yhdistelmillä. Jokaisella voi olla:

 1. Oma työ ja yritys
 2. Henkilöryhmät voivat luoda yhteisen yrityksen, osuuskunnan tai yhteistyöhankkeen
 3. Työntekijä voi liittyä Wikimploin suuriin hankkeisiin, joita kutsutaan nimellä Grand Projects.

Vapaiden teollisuustuotantotilojen ja työttömien henkilöiden yritys + ammattityöntekijä -mallin on kehittänyt Ruukin kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Kalervo Saarimaa (Componenta Oyj) Karkkilassa 1990-luvun alussa. Karkkilan kaupunki yhdessä Componenta Oyj:n kanssa kehitti Innofors-hankkeessa valimon tehdastilojen uudiskäyttöä ja erilaisia malleja käyttää vapaata tila- ja konekantaa. Tässä Saarimaa, teollisen resursoinnin ja talouden innovaattori, laati seuraavan mallin:

 • Valimo antaa tuotantotiloja ja koneita nimellisellä vuokralla alan vapaiden ammattilaisten käyttöön
 • Tilat ja koneet säilyvät tehtaan omistuksessa
 • Ammattilaiset saavat tehdä liiketoimintaa tiloilla ja koneilla parhaakseen näkemällään tavalla
 • Vähitellen ammattilaisten yritys maksaa markkinahintaa vuokristaan, mutta tyhjien tilojen ja tyhjäkäyntilaitteiden markkinahinta on noin 30-50 % uusiin verrattuna.

Kalervo Saarimaan malli on verraton:

 • Yrittäjäriski on vähäinen, sillä ammattitaito on huipussaan, tilat ja laitteet ovat aluksi ilmaisia, lopuksi vain 30-50 % tasolla ”kioskihinnoista”
 • Tehdas eli Karkkilassa valimo pystyi nopeasti ostamaan aloittaneen yrityksen tuotantopalveluita, eli yrityksellä oli valmis tilauskanta
 • Vertaistuki ja yrittämisen tukipalvelut olivat noin 100 metrin säteellä.

Wikimploi on niin toimistotyön kuin teollisen tuotannonkin Innofors-hankkeen jatke. Wikimploi on syntynyt Karkkilassa vuonna 2012, Saarimaan toimiston naapurissa, Karkkilan kirjaston pöydän ääressä. Wikimploi-mekanismin kehittäjät ovat aloittaneet muotoilu- ja arkkitehtitoimiston Högforsin Ala-emalissa vuonna 1994, edellä kuvatuin ehdoin. Toimisto laajeni startupista kahden kansallisen erikoismuseon, yhden kirkon ja lukuisan näyttelyn, teollisen tuotteen ja taideteoksen toteuttajaksi.

Näin Wikimploi-mekanismi on kaikkien työllistämiseen liittyvien palkkamallien tarvitsema kehys ja mahdollistaja. Wikimploi on myös ratkaisu siihen, että niin yrittäjähenkiset kuin ei-niin-yrittäjähenkiset voivat lyöttäytyä yhteen. Samalla voidaan uudistaa nykytarpeisiin jäykkä ja yksipuolinen startup-kulttuuri. Wikimploi on yhtäaikaa mekanismi, kehys ja malli koota yhteen työllistämiselle kriittiset osat: ammattilaiset, toimitilat ja hankkeet.

Kun tiimi, tilat ja työ kohtaavat, saadaan ideat ja ammattitaito koottua yhteen studioissa ja verstaissa. Kun kaikkien ammattialojen ihmiset ryhtyvät yhteistyöhön, on työn tulos laaja-alainen, kattava ja kilpailukykyä nopeammin edistävä. Jos yksikin kriittisistä osista puuttuu, emme saa ihmisten taitoa ja innostusta rakentamaan hyvinvointia ja joudumme turvautumaan vanhoihin malleihin.

Wikimploi-mekanismi siis organisoi kaiken sen, mitä yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee starttirahan, ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen ja riskirahan lisäksi. Näin kaikkeen yrittämisen ja työllistämisen rahoitukseen saadaan tuki, jota ilman rahoitus on alitehoista ja jopa tehotonta. Pelkkä rahoituksen organisointi jättäisi yrittäjäksi ryhtyvän yksikseen, mutta Wikimploi-mekanismi tuo yrittäjyydelle ja investoinneille turvaa ja tehoa.