Wikimploin perustaminen

Wikimploi sopii kaupungille ja valtiolle, jopa EU:lle

Wikimploi on työllistämismalli, joka on tarkoitettu kunnille, kaupungeille ja valtiolle organisoimaan työtä uudella tavalla. Wikimploi-yhteisö on helppo perustaa. Mallissa yhdistetään työn tarpeessa olevat ihmiset, vapaat toimitilat ja tarpeellinen infra, kevyt hallinto ja resurssointi. Kun esimerkiksi kaupunki luovuttaa toimitilat 1000 henkilölle, ryhtyvät he omiin ammatillisiin töihin verkostoituneena muiden Wikimploi-yhteisöjen kanssa. Tuloksena on tuhannen ihmisen työpanos, innovaatiot ja globaalisti verkostoitunut yhteistyö, joilla voi visioida uutta työtä ja ratkaista joukkoistamalla minkä tahansa asian. Wikimploista tilan luovuttaja saa vuokranmaksajan ja oman kiinteistöliiketoimintansa kehittäjän.

Wikimploi – työn organisoinnin Uber. Wikimploi-mekanismi selkeyttää ja suoraviivaistaa työttömien työn organisointia. Työ- ja elinkeinoministeriön nykymallissa koko joukko, siis työvoimaviranomainen, työtön ja yritykset odottelevat. He odottelevat talouskasvua, ulkomaisia investointeja, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tuomaa uutta liiketoimintaa. Jokainen edellä luetelluista ilmiöistä vaativat vuosia toteutuakseen. Wikimploi-mekanismissa niiden sijaan ryhdytään itse toimimaan ryhmissä ja tiimeissä. Kun tyhjien toimitilojen lukitut ovet avataan, voi jokainen niihin hakeutuva sanoa menevänsä töihin. Katso lisää sivulta ”Wikimploi on työn Uber”.

Wikimploin ideaa ja paikallista perustamista on kuvailtu EU:n tiedotuskanavissa jo kesällä 2013. EU:ssa on lähes 20 miljoonaa työtöntä, jotka kaipaavat työn organisointia. Jos yritykset eivät organisoi työtä, eivätkä viranomaiset vuosia kestäneen budjettirahoituksen turvin onnistu työllistämisessä, on miljardien panostus organisoitava toisin. Wikimploi yleishyödyllisenä mallina tarjoaa tähän menetelmän.

Link+text-Fin-Wikimploi-In-Action-Societal-Innovation-Juhani-Risku-Outi-AlapekkalaKun Suomeen pystytetään Wikimploi-verkosto, asiat muuttuvat. Vaikkapa seuraavasti:

 • kaupunki, esim. Tampere, Turku tai Jyväskylä, antaa tilat 500 henkilölle
 • ydintiimi n. 25 henkilöä aloittaa organisoinnin ja suunnittelun, kesto 2 viikkoa
 • samaan aikaan muut 475 organisoituvat yhteistyöhön
 • kolmannella viikolla meneillään on n. 500 hanketta ja startuppia
 • neljännellä viikolla mukaan astuvat 50-100 nuorta ja pudokasta
 • viidennellä viikolla maailman media on Tamperella (Turussa)
 • kuudennella viikolla maailmalta tule 100 pyyntöä perustaa heille omat Wikimploi-keskukset
 • seitsemännellä viikolla EU rahoittaa Wikimploi-mallin laajentamista
 • kahdeksannella viikolla Tekes ja yritykset tilaavat 20 milj. eurolla työtä Wikimploi-yhteisöltä
 • yhdeksännellä viikolla nuoret lähtevät perustamaan uutta työnteon mallia Pariisiin, Rioon ja New Yorkiin, eivätkä kovin vastentahtoisesti
 •  kymmenennellä viikolla TEM, EU ja YK:n ILO vierailevat  Tamperella,  Turussa ja/tai Jyväskylässä Wikimploi-yhteisöä tervehtimässä.

Valtion työvoimaviranomainen saa Wikimploi-mallista tehokkaan työn organisoimisen menetelmän. Kun Työministeriön työllistämisen edistämiseen tarkoitetut 1,2 miljardia euroa menevät työttömien koulutukseen ja CV:n kirjoitusapuun, on Wikimploi konkreettisen työn malli. Siinä ryhdytään joko omien startup-töiden tekemiseen tai Wikimploin Grand Projectshankkeisiin.

Wikimploi-priorities-imperatives-Vision-Plan-Organise-Execute-Grand-Projects-Paradigm-shift-JRi

Wikimploi aloittaa aina työn organisoinnin visioiden, strategioiden ja valmistellen, kuten yritykset ja startupit konsanaan. Viranomaisilla on usein fokuksena mennä porakone ja painepesuri edellä. Korkeimmin koulutetut saavat apua CV:n kirjoittamiseen ja nuoret eristetään nuorisoprojekteihin leikkimään työtä ja huovuttamaan. Tämä tapa on mennyttä maailmaa. Wikimploi on tähän päivään sopiva kaikki osapuolet haastava, radikaali ja työn suoran organisoinnin malli. Wikimploissa mennään systeemisyys edellä, eli kokonaisuus, riippuvuussuhteet, suuruusluokat ja vaikuttavuus ohjaavat kaikkea toimintaa. Lisäksi Wikimploi on yleishyödyllinen ja epäpoliittinen, joten mikään kapean edun taho ei voi vaikuttaa sen toimintaa estävästi.

Wikimploi-yhteisö pystytetään yhdessä kuukaudessa kaupunkiin, vaikkapa Helsinkiin. Ensin työhön ryhtyy visioiva, suunnitteleva ja organisoiva ryhmä, joka on helppo koota monituhansisesta ammattilaisjoukosta. Pian mukaan tulevat käytännön palveluita ja tuotteita valmistavat henkilöt, sitten tulevat nuoret ja vastavalmistuneet. Wikimploissa mennään visio ja organisointi edellä, mukaan astuvat uudet ja vientikelpoiset tuotteet, palvelut ja koulutus. Kaikki tämä toimii yhden kuukauden jälkeen aloituspäivästä.

Wikimploi-components-People-Spaces-Premises-Work-Grand-Projects-Paradigm-shift  Wikimploi-framework-Case-Isabelle-From-start-up-through-Wikimploi-to-stock-market-JRi

Wikimploi-kehyksen sisällä tehdään monenlaista työtä: yritykset, osuuskunnat ja yksittäiset henkilöt kilpailevat liike-elämässä, seniorit mentoroivat nuorempia ja nuoret valmistautuvat työmarkkinoille. Kuva vas.: Wikimploi-malli koostuu kolmesta pääkomponentista, ihmisistä, tiloista ja työstä. Ihmiset ovat Suomen noin 300 000 työtöntä, tilat ovat yli miljoona Suomessa tyhjillään olevaa toimitilaneliötä, ja työ on se hyvinvointia luova toiminta, joka on vielä organisoimatta ja tekemättä nykytaantumassa. Wikimploi ensin visioi ja suunnittelee, sitten organisoi ja toimeenpanee työtä . Kuva oik. on esimerkki startupin toiminnasta Wikimploissa.

Wikimploi-hankkeen aikataulu on nopea ja ketterä

Wikimploi-hankkeen ideana on koota yhteen sellaiset osapuolet niin työntekijöistä kuin hallinnollisista ja yritysosapuolistakin, jotka pystyvät ns. lentävään lähtöön. Tyhjiä toimitiloja on saatavilla paljon, työvoimahallinnossa on useita henkilöitä, jotka kaipaavat haasteita ja tuloksia, yrityskumppanit kilpailevat mielellään osallisuudesta. Ja työntekijät ovat puhtia täynnä päästäkseen takaisin kiinni synergiseen yhteisöön. Veronmaksajista valtaosa haluaa nähdä jotain konkreettista ja mullistavaa tapahtuvaksi, joten toimijat ja tuki ovat jo olemassa. Puuttuu vain lähtölaukaus.

Kaavio Wikimploi-hankeaikataulu versio 0.9 Kvantti, Helsinki Ruoholahti, 20.11.2012. Wikimploi-Helsinki eli “Kvantti” saadaan toimimaan jo huhtikuussa 2014, kun rahoitus ja tilavuokraus saadaan järjestetyksi. Kvantissa toimiin Wikimploin pilottiryhmä, joka organisoi yhtäaikaa omia hankkeita, mutta rakentaa yhdessä Wikimploi-mallin version 1.0. Versiota 1.0 voidaan viedä ja soveltaa globaalisti Suomen tilannetta vastaavilla työllisyysmarkkinoilla. Versio 2.0 toukokuussa 2014 on sovellettavissa ja vietävissä kehitysmaihin ja miljoonakaupunkeihin. Hankeaikataulun esimerkkiä voidaan soveltaa kestoltaan ja laajuudeltaan muihin kaupunkeihin.

Lataa tästä PDF Wikimploi-hankkeesta v. 1.7, jossa 1-2 milj. eurolla toteutetaan Helsingin Ruoholahteen 600-1000 entiselle nokialaisille ja korkeasti koulutetulle uutta työtä luova kestävä projekti. Wikimploi on helppo perustaa myös Espooseen, Tampereelle, Saloon, Ouluun, Turkuun ja Jyväskylään. Kvantti on Wikimploin Helsinkiin ehdotettu hanke.

Wikimploi on vientikelpoinen

Wikimploista on tehtävissä vientituote nopeammin kuin Pisa-koulutuksesta, koska Wikimploi-konsepti on myös liiketoiminnallisesti dynaaminen: konsepti on monistus- ja sovelluskelpoinen, ja se annetaan kaikille vapaasti käytettäväksi. Ainoastaan Wikimploin soveltamiseen liittyvä konsultointi on maksullista, ja sen tuotto käytetään konseptin kehittämiseen.

Koska Wikimploi-malli on dynaaminen ja skaalautuva paikan, koon ja kulttuurin puolesta, voidaan sitä soveltaa vaikkapa Pariisissa. Katso tästä Wikimploi Case Paris.

Kaavio “Wikimploi-brändi on kansainvälinen”. Wikimploi toimii kaupungeissa, maaseudulla, vuorilla, merellä ja rautateillä. Wikimploi-malli on dynaaminen, sen alabrändejä ovat Wikimplace,  Wikiwork ja Wikimployee.

Wikimploi-työllistymismallille on koulutustakin suurempi kysyntä, joten Wikimploi-malli vauhdittaa Pisa-koulutuksenkin vientiä, sillä koulutus on osa Wikimploita. Koulutusviennin on myös oltava yleishyödyllistä ja hyvinvointia rakentavaa, ei kovaa bisnestä. Wikimploissa yhdistetään avustamisen, kehitysyhteistyön ja liiketoiminnan malleja tehokkaimman ja laadukkaimman tuloksen saavuttamiseksi.

 

 

_____________________:____________________

 

Outi Alapekkala and Juhani Risku are working for the youth and humanity, in english, in french. innovation like game, camera movie, film are in action in social and societal solutions to iphone, android, windows and ICT. mikä on arkkitehtuuri, mitä on design, kuinka innovaatio toimii, onko visio, suunnittelu ja organisointi kalevala?