Hyödyt

Wikimploi siis yhdistää tyhjät toimitilat, työttömät ammattilaiset ja itseorganisoituvan työnteon. Wikimploi-mekanismin hyötyjinä ovat työttömät, kaupunki, valtio, yritykset ja tulevaisuuden yhteiskunta. Hyödyt ovat niin taloudellisia, toiminnallisia kuin kulttuurisiakin. Nopein tapa organisoida työtä Wikimploi-mekanismilla, on ottaa paikallispuhelu 017-mallin mukaisesti. Tyhjiä työtilojahan on Suomessa miljoonia neliömetrejä, kuten kaavio alla pääkaupunkiseudulta osoittaa (ma 29.8.2016).

16_In-Action-Tyon-organisointi-Wikimploi-mallilla-Case-Helsinki-Espoo-Vantaa-viikossa-pilotti-2000-tyottomalle-Wikimploi-JRi-OAp-2Wikimploi on yksinkertainen mekanismi työpaikkojen luomiseen: Yhteiskunta vauhdittaa tyhjien toimitilojen avaamista, ja kutsuu työttömät ammattilaiset joukolla tekemään sitä, mitä parhaiten osaavat.  Metodi on erittäin koeteltu, sillä maailman kaikki yritykset on luotu samalla tavalla. Nykyisessä tilanteessa yhteiskunta voi edistää työtilojen ovien avaamista arvovallallaan ja uudistuneella ajatelulla..

Wikimploi-mekanismin on kehittänyt In Action startup, joka on yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen (Governmental startup).

Wikimploi-mekanismi tuo hyötyä seuraavasti:

  • Työtön pääsee Wikimploi-yhteisöön toteuttamaan omia hankkeitaan ja osallistumaan muiden hankkeisiin
  • Tilojen omistaja saa tilohinsa toimijoita, joista tulee vuokranmaksajia
  • Kaupunki saa toimeliaisuutta ja hoitaa työllistämisessä oman osansa
  • Valtion työttömyyden hoitokulut pienenevät ja kilpailukyky paranee
  • Yritykset saavat yhden osoitteen keskuksen, josta voi rekrytoida, tilata tuotekehitys-, markkinointi- ja vientiosaamista, ja löytää sukupolvenvaihtajat
  • Opiskeilijat saavat harjoittelupaikkoja suhteessa 1:3, eli kolme ammattilaista voi ottaa yhden harjoittelijan
  • Kaupunkilaiset saavat modernin keskuksen, jossa on tapahtumia, messuja, luentoja, vilkkain kahvila ja kansainvälisiä vieraita koko ajan
  • Media saa ihmeteltävää, kun yks-kaks tuhannet ryhtyivät töihin kaupungin, tilojen omistajien ja työttömien aktivoiduttua yhteistyöhön
  • Sponsorit, jotka nopeimmin lähtevät tukemaan hanketta, saavat näkyvyyttä, kehityspanoksen ja etuaseman jatkokehityksessä ja laajenemisessa
  • Yliopisto saa uutta tutkittavaa ja kehitettävää, sillä työlle on luotava paikallisia, kultturisia ja kontekstuaalisia muotoja, malleja, menetelmiä ja monetaarisia mekanismeja.

Wikimploi-mekanismin hyöty perustuu vapaiden resurssien yhdistämiseen ja startup-ajatteluun. Vapaita resursseja ovat työttömät ja toimitilat, ja startup-ajattelua on nerokkaan mekanismin kehittäminen, nopea organisointi ja todelliseen työhön välitön ryhtyminen.

Wikimploi-mekanismi edellyttää osapuolilta hyödyn ymmärtämistä. Työtön ymmärtää varmasti, että työ hyödyttää häntä. Paljon vaikeampaa on ymmärtää, että tyhjien toimitilojen omistaja hyötyy tilojensa täyttymisestä uudella toiminnalla. On myös hankalaa ymmärtää, että kaupunki hyötyy työttömyyden vähenemisestä, kun se kutsuu koolle Wikimploi-mekanismin, tilojen omistajat ja työttömät. Erityisen vaikeata on ministeriön (TEM) ymmärtää, miksi sen kannattaisi ottaa työllistämismekanismi käyttöönsä, vaan jatkaa ”työllistymisen edellytyksien hoitamista” miljardilla eurolla vuosittain. Tosin nämä ovat tyypillisiä hitausvoimia, joita startup-yrittäjät kohtaavat. Muutos on jo tapahtumassa, sillä Wikimploi-mekanismin hyödyt uudistavat TEM:n työllistämistoimia ja tekevät ministeriöstä aktiivisen toimijan.

Kuka hyötyy eniten ja nopeimmin?

Nopeimmat kaupungit ja tyhjien tilojen omistajat hyötyvät eniten ja nopeimmin Wikimploi-mekanismista. Nopeimmat sponsorit hyötyvät eniten, sillä Wikimploi-yhteisö avaa radikaalisti uudet markkinat, uuden tavan tehdä työtä, uuden kansainvälisyyden ja vertaansa vailla olevan näkyvyyden kaupungilla, mediassa ja Internetissä. Wikimploi on uusi hype, joka koskettaa kaikkia.

Yritykset hyötyvät taloudellisesti ja kilpailukyvyn puolesta. Moni saa vihdoinkin ammattipäteviä työntekijöitä, ja kokonaisen suunnittelevan ja toimeenpanevan tiimin panoksen, yritykseen tai yritysryhmään. Ne yritykset, jotka eivät ole voineet toteuttaa markkinointia ja vientiä tehokkaasti, saavat heti käyttöönsä kansainvälisen tiimin ja vientiorganisaation. Se on yksi Wikimploin panoksista elinkeinotoimintaan.

Wikimploi-mekanismi tuo startup-ajattelua virkamiehistöön ja ministeriöön. Nyt heidän pitääkin etsiä tyhjiä toimitiloja, saattaa yhteen ammattipäteviä työttömiä ja olla mukana organisoimassa systeemisiä hankkeita, tuotantoa, markkinointia ja vientiä. Muutos on suuri nykyiseen melko ylelliseen virkamiestyöhön nähden. Kun TEM:n ja ELY-keskusten työntekijät joutuvat osaksi aktiivista työllistämismekanismia, on todennäköistä, että osa henkilöstöstä on toimiin epäpäteviä, haluttomia ja muutosvastarintaisia. Tässä Wikimploi-mekanismi tulee apuun ja voi nopeasti korvata suuren osan työllistämisen virkatyöstä. Näin valtio hyötyy Wikimploi-mekanismista nopeasti.

Mainittakoon, että Wikimploi-mekanismi on yleishyödyllinen, ja sen saavat käyttöönsä kaupungit ja valtio heti. Wikimploi on myös suomalainen yhteiskunnallinen innovaatio ja startup, jonka on laatinut In Action -tiimi.

Link+text-Fin-Wikimploi-In-Action-Societal-Innovation-Juhani-Risku-Outi-Alapekkala____________________________________________________________