Wikimploi, uuden työn ja tekemisen malli – työllistämisen Uber                           English, français 

Wikimploi on yleishyödyllinen ja epäpoliittinen työyhteisömalli uudelle työlle, jossa yhdistetään ammatillisen ja korkean koulutuksen saaneiden henkilöiden työpanos lähellä toisiaan niin, että heille tarjotaan työpiste, tekniset olosuhteet ja mahdollisuudet yhteistyöhön usealla eri paikkakunnalla. Wikimploin tavoitteena on kehittää sellaista työtä, jolla on suuri potentiaali lähitulevaisuudessa megatrendien, maailmantalouden, uusien teknologioiden, kaupunkirakentamisen, paikallisuuden, väestönkehityksen, digitaalisuuden, median, muotoilun ja taiteiden risteyskohdassa.

Wikimploi on luonteeltaan julkisen vallan startup (Governmental startup), koska se vaatii hallituksen ja kaupunkien toimia ryhtyä koollekutsujaksi ja suojelijaksi, ja organisoida tyhjät toimitilat.

Wikimploi on yhtäaikaa mekanismi, kehys ja malli koota yhteen työllistämiselle kriittiset osat: ammattilaiset, toimitilat ja hankkeet. Kun tiimi, tilat ja työ kohtaavat, saadaan ideat ja ammattitaito koottua yhteen studioissa ja verstaissa. Kun kaikkien ammattialojen ihmiset ryhtyvät yhteistyöhön, on työn tulos laaja-alainen, kattava ja kilpailukykyä nopeammin edistävä. Jos yksikin kriittisistä osista puuttuu, emme saa ihmisten taitoa ja innostusta rakentamaan hyvinvointia ja joudumme turvautumaan vanhoihin malleihin.

Wikimploi – työn organisoinnin Uber

Siinä missä Uber organisoi jähmettyneen taksiliikenteen ja autonkäytön, Wikimploi yksinkertaisesti yhdistää tyhjät toimitilat, työttömät ammattilaiset ja kilpailukykyisen työn tekemisen. Wikimploi tekee työttömyysbyrokratialle sen, minkä OnniBus teki VR:lle. OnniBus on dynaaminen ja asiakkaan tarpeista lähtevä liikennöintiyritys, VR:llä taas liikkuinta on aseman kivimassan animaatioukot.

Wikimploi uberisoi Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toiminnan jommalla kummalla tavalla:

  1. TEM sulauttaa Wikimploi-mekanismin palveluihinsa
  2. TEM jättäytyy Wikimploi-mekanismista ulos.

Kun TEM sulauttaa Wikimploi-mekanismin palveluihinsa, voidaan jo seuraavalla viikolla avata ovet tuhansille motivoituneille ja ammattitaitoisille työttömille. TEM pystyy yhteiskunnallisena toimijana ja arvovallallaan toimia Wikimploi-isäntänä.

Jos TEM ei ota Wikimploi-mekanismia itselleen, eikä kehitä parempaa, TEM sivuutetaan työttömien, kiinteistönomistajien ja yritysten toimesta tarpeettomana. Wikimploi organisoidaan TEMin ulkopuolella, jolloin myös TEMin budjetin pääosa, noin 3,5 miljardin euron vuotuinen osuus, jaetaan muuta reittiä, kuin tehottoman TEMin kautta.

TEM saa Wikimploi-mekanismin käyttöönsä heti, ja ilmaiseksi. Wikimploi-mekanismi on sitä mitä Työ- ja elinkeinoministeriön olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2012, jolloin Wikimploi sai nykyisen mallinsa. Onneksi TEM saa Wikimploin mekanismikseen käyttöönsä, sillä onhan Wikimploi yhteiskunnallinen startup, jonka on kehittänyt In Action.

Link+text-Fin-Wikimploi-In-Action-Societal-Innovation-Juhani-Risku-Outi-AlapekkalaWikimploi synnyttää kaikkia mahdollisia työpaikkoja. Wikimploi on alunperin kehitetty syksyllä 2012 malliksi työllistää Nokialta irtisanottuja ICT-alan osaajia ja akateemisia työttömiä. Malli on nyt laajentunut organisoimaan työtä kaikille työttömille Suomessa, EU:ssa ja maailmalla. Wikimploi kanavoi työtä ja tilauksia myös yrityksille, ja se on paras paikka rekrytoida ammattilaisia.

Wikimploi-mallissa mennään aina visio, suunnittelu ja organisointi edellä. Se tarkoittaa sitä, että ensin töihin eivät astu hitsari ja huovuttaja, vaan heidän työnsä visionäärit, tuotteiden ja palveluiden suunnittelijat ja kilpailukykyisen työnteon organisoijat. Hitsari ja huovuttaja työllistyvät jo kolmannella viikolla aloituksesta.

Wikimploi-components-People-Spaces-Premises-Work-Grand-Projects-Paradigm-shift

Wikimploi yhdistää kolme osaa ja asiaa: ihmiset, tilat ja työn. Nykyisessä maailmantilanteessa työtä vailla on Suomessa n. 0,4 miljoonaa, Euroopassa n. 20 miljoonaa ja maailmalla n. 200 miljoonaa ihmistä. Suomessa on tyhjiä toimitiloja useita miljoonia neliömetrejä, pääkaupunkiseudullakin pelkkää toimistotilaa on yli 0,5 miljoonaa neliömetriä tyhjillään.

Wikimploi-priorities-imperatives-Vision-Plan-Organise-Execute-Grand-Projects-Paradigm-shift-JRi  Wikimploi-framework-Case-Isabelle-From-start-up-through-Wikimploi-to-stock-market-JRi

Wikimploi-kehyksen sisällä tehdään monenlaista työtä: yritykset, osuuskunnat ja yksittäiset henkilöt kilpailevat liike-elämässä, seniorit mentoroivat nuorempia ja nuoret valmistautuvat työmarkkinoille. Suuret yritykset voivat tuoda luovimmat henkilönsä työskentelemään yhdessä Wikimploi-tiimien kanssa. Näin kaikki hyötyvät innokkaasta, luovasta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Wikimploi ensin visioi ja suunnittelee, sitten organisoi ja toimeenpanee työtä (kuva vas.). Kuva oik. esimerkki startupin toiminnasta Wikimploissa.

Wikimploi sopii kaupungille ja valtiolle, jopa EU:lle

Wikimploi-malli tarjoaa aktiivisen työllistämismallin usein niin passiivisten viranomaismallien rinnalle. Wikimploissa yhdistyvät  startup-yrittämisen innokkuus ja kokeneiden ammattilaisten haastemieliala. Siellä työyhteisöllä on avarampi katse ja ahkerampi ote yhteistyöhön, koska jokainen on siellä vapaaehtoisesti ja mukana omilla vahvuuksillaan. Wikimploi on itseorganisoituva työllistämismalli, jossa jokaiseen työhön löytyy paras konfiguraatio.

Wikimploi on työpaikkojen syntymisen tärkein väline työministerilleja TE-toimistoille

Wikimploi-malli sopii parhaiten kaupunkien ja kuntien, kuten myös työministeriöiden ja TE-kesksuten aktiiviseksi ja konkreettiseksi työllistämismekanismiksi. Koska työttömyyden hoitoon Suomessa investoidaan valtion toimesta vuosittain yli neljä miljardia euroa, olisi tälle investoinnille saatava mahdollisimman korkea tuotto. Työttömyyden kasvaessa työttömyyskorvausten taloudellinen tuotto on nolla tai negatiivinen, ja ammatillinen ja toiminnallinen tuotto vahvasti negatiivinen. Työttömyyskorvauksilla Suomen noin 400 000 työtöntä eivät kehitä Suomen kilpailukykyä, yksin kotona istumalla.

Kun työministeri ottaa ministerin salkuunsa kaikki tarjolla olevat työpaikkojen syntymisen välineet, saa hän nykyisistä malleista poikkeavat työkalut vertailuun. Vertailumalleiksi otetaan mm. Paltamon malli, Parpon malli, Ajatuspaja Liberan malli,Vartiaisen malli ja Akavan malli. Wikimploi-malli tarjoaa työministerille työpaikkojen syntymiseen parhaat välineet, sillä se on yleishyödyllinen, epäpoliittinen, nopea, radikaali ja sen avulla voidaan uudistaa työministeriön toiminta.

TE-toimistot ja Wikimploi

TE-toimistojen työ tehostuu, kun Wikimploi-mekanismi otetaan käyttöön. TE-toimistot ohjaavat työttömän työnhakijan hänelle parhaaseen toimitilaan ja optimaaliseen työryhmään. Wikimploi on mekanismina nopea niille 100 000 työttömälle ammattilaiselle, joilla on koulutus, ammattitaito ja motivaatio kohdallaan. TE-toimistot voivat keskittyä kouluttamattomiin ja vaikeasti työllistettäviin asiakkaisiinsa paremmin, kun aktiivisia työttömiä ammattilaisia ei sotketa ”hallintorumbaan”.

Wikimploi-keskuksen perustaminen on helppoa. Kun TE-toimisto tai kaupunki hankkii toimitilat 1000 henkilölle, ryhtyvät he omiin ammatillisiin töihin verkostoituneena muiden Wikimploi-yhteisöjen kanssa. Tuloksena on nopeasti tuhannen ihmisen työpanos, innovaatiot ja globaalisti verkostoitunut yhteistyö, jolla voi visioida uutta työtä ja ratkaista joukkoistamalla mikä tahansa asia. Wikimploista tilan luovuttaja saa vuokranmaksajan ja oman kiinteistöliiketoimintansa kehittäjän. Wikimploin partnerit kuten hotellit, kuljetuspalveluyhtiöt ja catering-yhtiöt ovat etusijalla organisoimaan mallin mukaisen globaalin toiminnan.

Wikimploi-malli mahdollistaa EU:lle työllistämiseen strukturoidun ja organisoidun menetelmän. EU:n noin 20 miljoonaa työtöntä saavat yhteisön nykyisilla malleilla tempoilevaa ja satunnaista tukea. EU:n työllistävä tuki on myös hajanaisesti ohjattua valtiosta toiseen. Kukaan ei myöskäänn seuraa ja mittaa EU:n työllisyystukitoimien vaikuttavuutta. Wikimploi-mallia on kuvailtu EU:n tiedotuskanavissa jo kesällä 2013.

Mitä Wikimploi-mallissa tehdään?

Wikimploi-mallin pääasiat:
yhdistetään kolme asiaa: tekemätön työ, taitavat työn tekijät, tyhjät toimitilat. Työssä pyritään kehittämään sen tase positiiviseksi (edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi) ja kehittää työtä seuraavalle abstraktiotasolle (ns. disruptiivinen tai radikaali bisnesmalli)
jokaisella jäsenellä on innostunut yrittäjäasenne, jolla saa kumppaneita, mentoreita ja osakkaita lähiyhteisöstä ja kansainvälisestä verkostosta
jokainen tapaa työpaikallaan päivittäin satoja ihmisiä, ammattilaisia, nuoria ja senioreja, ja voi olla verkostossa tuhansien ammattilaisten kanssa globaalissa verkostossa
jokainen saa tukea ja mentorointia kehittää työtään ja sen tuloksia uudelle tasolle. Tässä yrittäminen ja työn kehittäminen Wikimploi-mallissa eroaa tavallisesta perustyöstä yrityksen palveluksessa. Työn ja tuotoksen innovatiivinen kehittäminen seuraavalle abstraktiotasolle luo kilpalukykyä ja menestystä.

Wikimploi-malli ja innovaatio:
nuoret pääsevät yhdessä ammattilaisten kanssa oppiin ja työhön. Nuoria ei laiteta erillisiin ”nuorten työpajoihin ja huovuttamaan esineitä”, vaan he pääsevät Wikimploi Bauhaus -toimiin aikuisten ammattilaisten kanssa
uudet hankkeet eli Wikimploi Grand Projects ovat maailmanlaajuisia projekteja, joista hyöty on globaalia ja paikallista. Ne toteutetaan Wikimploin kansainvälisessä yhteistyöverkostossa
ns. uusi työ mullistaa työnteon ja työn tuloksen edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi. Wikimploi-mallissa uutta työtä kehitetään ja tehdään mm. ICT-alan ja verkostoitumisen uusilla opeilla, paikallisuus ja ekologisuus edellä, ja uutta teknologiaa soveltaen.

13_Wikimploi-Square-logo-transparent-blue   13_Wikimploi-Square-logo-transparent-red   13_Wikimploi-Square-logo-transparent-green  13_Wikimploi-Square-logo-transparent-black

Wikimploi-mallissa yhdistetään kolme asiaa: tyhjät toimitilat, työ, taitavat työn tekijät. Työssä pyritään kehittämään sen tase positiiviseksi (edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi) ja kehittää työtä seuraavalle abstraktiotasolle (ns. disruptiivinen tai radikaali bisnesmalli).

Kaavio Wikimploi työllistää heti. Wikimploissa voi aloittaa työt heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä tai välittömästi silloin, kun ammattilainen haluaa tehdä itsenäistä työtä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Wikimploin fyysinen ja virtuaalinen verkosto on yhtäaikaa paikallinen ja globaali. Siellä juniorit ja seniorit yhdistävät uusimman tiedon vankimpaan taitoon. Tutkijat, rahoittajat ja innovaattorit kohtaavat Wikimploin kahvilassa, luennoilla, mikromessuilla ja käytävillä. Koska Wikimploi on tavallista kauppatoria organisoidumpi, saa siellä asiansa ajettua ja työnsä tehtyä kiihtyvällä tahdilla.

Kaiken lisäksi Wikimploi on suomalainen innovaatio ja yleishyödyllinen startup, joka on myös vientikelpoinen. Wikimploi on In Action™ -innovaatio, joita ovat myös mm. startup-kulttuurin uudistaminen, puutarhakaupunki Arctic Garden City ja omaleimainen lukio, Case Karkkila.

Kategoria(t): Uncategorized