Wikimploi, uuden työn ja tekemisen malli                           English

Wikimploi on yleishyödyllinen ja epäpoliittinen työyhteisömalli uudelle työlle, jossa yhdistetään ammatillisen ja korkean koulutuksen saaneiden henkilöiden työpanos lähellä toisiaan niin, että heille tarjotaan työpiste, tekniset olosuhteet ja mahdollisuudet yhteistyöhön usealla eri paikkakunnalla. Wikimploin tavoitteena on kehittää sellaista työtä, jolla on suuri potentiaali lähitulevaisuudessa megatrendien, maailmantalouden, uusien teknologioiden, kaupunkirakentamisen, paikallisuuden, väestönkehityksen, digitaalisuuden, median, muotoilun ja taiteiden risteyskohdassa.

Wikimploi on yhtäaikaa mekanismi, kehys ja malli koota yhteen työllistämiselle kriittiset osat: ammattilaiset, toimitilat ja hankkeet. Kun tiimi, tilat ja työ kohtaavat, saadaan ideat ja ammattitaito koottua yhteen studioissa ja verstaissa. Kun kaikkien ammattialojen ihmiset ryhtyvät yhteistyöhön, on työn tulos laaja-alainen, kattava ja hyvinvointia nopeammin edistävä. Jos yksikin kriittisistä osista puuttuu, emme saa ihmisten taitoa ja innostusta rakentamaan hyvinvointia.

Wikimploi on alunperin kehitetty syksyllä 2012 malliksi työllistää Nokialta irtisanottuja ICT-alan osaajia ja akateemisia työttömiä. Malli on nyt laajentunut organisoimaan työtä kaikille työttömille Suomessa, EU:ssa ja maailmalla.

Wikimploi-components-People-Spaces-Premises-Work-Grand-Projects-Paradigm-shift

Wikimploi yhdistää kolme osaa ja asiaa: ihmiset, tilat ja työn. Nykyisessä maailmantilanteessa työtä vailla on Suomessa n. 0,4 miljoonaa, Euroopassa n. 20 miljoonaa ja maailmalla n. 200 miljoonaa ihmistä. Suomessa on tyhjiä toimitiloja useita miljoonia neliömetrejä, pääkaupunkiseudullakin pelkkää toimistotilaa on yli 0,5 miljoonaa neliömetriä tyhjillään.

Wikimploi-priorities-imperatives-Vision-Plan-Organise-Execute-Grand-Projects-Paradigm-shift-JRi  Wikimploi-framework-Case-Isabelle-From-start-up-through-Wikimploi-to-stock-market-JRi

Wikimploi-kehyksen sisällä tehdään monenlaista työtä: yritykset, osuuskunnat ja yksittäiset henkilöt kilpailevat liike-elämässä, seniorit mentoroivat nuorempia ja nuoret valmistautuvat työmarkkinoille. Suuret yritykset voivat tuoda luovimmat henkilönsä työskentelemään yhdessä Wikimploi-tiimien kanssa. Näin kaikki hyötyvät innokkaasta, luovasta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Wikimploi ensin visioi ja suunnittelee, sitten organisoi ja toimeenpanee työtä (kuva vas.). Kuva oik. esimerkki startupin toiminnasta Wikimploissa.

Wikimploi sopii kaupungille ja valtiolle, jopa EU:lle

Wikimploi-malli tarjoaa aktiivisen työllistämismallin usein niin passiivisten viranomaismallien rinnalle. Wikimploissa yhdistyvät  startup-yrittämisen innokkuus ja kokeneiden ammattilaisten haastemieliala. Siellä työyhteisöllä on avarampi katse ja ahkerampi ote yhteistyöhön, koska jokainen on siellä vapaaehtoisesti ja mukana omilla vahvuuksillaan. Wikimploi on itseorganisoituva työllistämismalli, jossa jokaiseen työhön löytyy paras konfiguraatio.

Wikimploi-malli sopii parhaiten kaupunkien ja kuntien, kuten myös työministeriöiden aktiiviseksi ja konkreettiseksi työllistämismalliksi. Wikimploi on suomalainen innovaatio ja yleishyödyllinen startup, joka on myös vientikelpoinen.

Wikimploi-keskuksen perustaminen on helppoa. Kun kaupunki luovuttaa toimitilat 1000 henkilölle, ryhtyvät he omiin ammatillisiin töihin verkostoituneena muiden Wikimploi-yhteisöjen kanssa. Tuloksena on tuhannen ihmisen työpanos, innovaatiot ja globaalisti verkostoitunut yhteistyö, jolla voi visioida uutta työtä ja ratkaista joukkoistamalla mikä tahansa asia. Wikimploista tilan luovuttaja saa vuokranmaksajan ja oman kiinteistöliiketoimintansa kehittäjän. Wikimploin partnerit kuten hotellit, kuljetuspalveluyhtiöt ja catering-yhtiöt ovat etusijalla organisoimaan mallin mukaisen globaalin toiminnan.

Wikimploi-malli mahdollistaa EU:lle työllistämiseen strukturoidun ja organisoidun menetelmän. EU:n noin 20 miljoonaa työtöntä saavat yhteisön nykyisilla malleilla tempoilevaa ja satunnaista tukea. EU:n työllistävä tuki on myös hajanaisesti ohjattua valtiosta toiseen. Kukaan ei myöskäänn seuraa ja mittaa EU:n työllisyystukitoimien vaikuttavuutta. Wikimploi-mallia on kuvailtu EU:n tiedotuskanavissa jo kesällä 2013.

Mitä Wikimploi-mallissa tehdään?

Wikimploi-mallin pääasiat:
- yhdistetään kolme asiaa: tekemätön työ, taitavat työn tekijät, tyhjät toimitilat. Työssä pyritään kehittämään sen tase positiiviseksi (edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi) ja kehittää työtä seuraavalle abstraktiotasolle (ns. disruptiivinen tai radikaali bisnesmalli)
- jokaisella jäsenellä on innostunut yrittäjäasenne, jolla saa kumppaneita, mentoreita ja osakkaita lähiyhteisöstä ja kansainvälisestä verkostosta
- jokainen tapaa työpaikallaan päivittäin satoja ihmisiä, ammattilaisia, nuoria ja senioreja, ja voi olla verkostossa tuhansien ammattilaisten kanssa globaalissa verkostossa
- jokainen saa tukea ja mentorointia kehittää työtään ja sen tuloksia uudelle tasolle. Tässä yrittäminen ja työn kehittäminen Wikimploi-mallissa eroaa tavallisesta perustyöstä yrityksen palveluksessa. Työn ja tuotoksen innovatiivinen kehittäminen seuraavalle abstraktiotasolle luo kilpalukykyä ja menestystä.

Wikimploi-malli ja innovaatio:
- nuoret pääsevät yhdessä ammattilaisten kanssa oppiin ja työhön. Nuoria ei laiteta erillisiin ”nuorten työpajoihin ja huovuttamaan esineitä”, vaan he pääsevät Wikimploi Bauhaus -toimiin aikuisten ammattilaisten kanssa
- uudet hankkeet eli WikimploiGrand Projects ovat maailmanlaajuisia projekteja, joista hyöty on globaalia ja paikallista. Ne toteutetaan Wikimploin kansainvälisessä yhteistyöverkostossa
- ns. uusi työ mullistaa työnteon ja työn tuloksen edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi. Wikimploi-mallissa uutta työtä kehitetään ja tehdään mm. ICT-alan ja verkostoitumisen uusilla opeilla, paikallisuus ja ekologisuus edellä, ja uutta teknologiaa soveltaen.

13_Wikimploi-Square-logo-transparent-blue   13_Wikimploi-Square-logo-transparent-red   13_Wikimploi-Square-logo-transparent-green  13_Wikimploi-Square-logo-transparent-black

Wikimploi-mallissa yhdistetään kolme asiaa: työ, taitavat työn tekijät. Työssä pyritään kehittämään sen tase positiiviseksi (edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi) ja kehittää työtä seuraavalle abstraktiotasolle (ns. disruptiivinen tai radikaali bisnesmalli).

Kaavio Wikimploi työllistää heti. Wikimploissa voi aloittaa työt heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä tai välittömästi silloin, kun ammattilainen haluaa tehdä itsenäistä työtä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Wikimploin fyysinen ja virtuaalinen verkosto on yhtäaikaa paikallinen ja globaali. Siellä juniorit ja seniorit yhdistävät uusimman tiedon vankimpaan taitoon. Tutkijat, rahoittajat ja innovaattorit kohtaavat Wikimploin kahvilassa, luennoilla, mikromessuilla ja käytävillä. Koska Wikimploi on tavallista kauppatoria organisoidumpi, saa siellä asiansa ajettua ja työnsä tehtyä kiihtyvällä tahdilla.

Kategoria(t): Uncategorized